"Nie ma czegoś takiego jak skończona i zamknięta wizja e-państwa, ona oczywiście w generalnych zarysach jest przedstawiana, natomiast szczegóły muszą być zmieniane ciągle, choćby z tego względu, że wchodzą nowe technologie, ale także zmienia się sytuacja"

- powiedział. Wyjaśnił, że z tego względu cały czas aktualizowany jest np. Program Zintegrowanej Cyfryzacji Państwa.

Według Zagórskiego, jednym ze zjawisk, które istotnie wpłynęło na korzystanie z usług e-administracji, była pandemia koronawirusa. Minister wskazał, że w tym okresie kontynuowano zadania związane z udostępnianiem i upowszechnianiem rozwiązań e-administracji.

Poinformował, że Polacy w 2020 r. założyli 4 174 206 profili zaufanych, które służą do weryfikacji tożsamości w kontaktach z e-administracją.

"Dla nas to jest kluczowy wskaźnik tego, jakie jest zainteresowanie e-administracją i jak ta e-administracja działa"

- dodał. "Dzisiaj zbliżamy się już do poziomu 10 mln Polaków korzystających z e-administracji w sposób aktywny" - powiedział. Dodał, że w zeszłym roku online została zgłoszona niemal połowa nowonarodzonych dzieci, a portal gov.pl, który - jak określił Zagórski - uważany jest za bramę do e-administracji, odwiedzono 1,407 mld razy.

Zagórski zapowiedział też rozwijanie kolejnych usług e-państwa, m.in. w ramach pakietu wirtualnego urzędu, gdzie będą realizowane usługi lokalne oraz budowę systemu e-doręczeń, w którym korespondencja prowadzona między obywatelami a administracją będzie w wersji podstawowej prowadzona elektronicznie.

"Będziemy unowocześniać Profil Zaufany, rozwijać rządową chmurę obliczeniową, ale także upowszechniać usługi chmurowe dla administracji" - zadeklarował.

W jego ocenie istotną zmianę przyniesie nowa ustawa o informatyzacji, która wprowadzi w sposób efektywny domyślność cyfrową, czyli prymat rozwiązań elektronicznych nad papierowymi. "Mamy nadzieję, że ta ustawa będzie gotowa jeszcze w tym roku. Będzie ona jedną z reform składających się na pakiet transformacji cyfrowej, który będziemy realizować w ramach Krajowego Planu Odbudowy" - zapowiedział.