Wśród spraw, które kandydaci na małżonków mogą załatwić przez internet, zespół ds. cyfryzacji KPRM wymienia m.in. możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego online. Akt urodzenia niezbędny do zawarcia małżeństwa można zatem uzyskać od ręki w wersji elektronicznej po złożeniu wniosku o odpis przez internet.

Jak tłumaczy cytowany w komunikacie minister Marek Zagórski, "dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych, a następnie przesyłany na skrzynkę osoby wnioskującej. Cały proces przebiega bez zaangażowania urzędnika".

Do uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego wystarczy profil zaufany oraz skorzystanie z serwisu Mój GOV, a także wypełnienie odpowiedniego formularza elektronicznego w e-usłudze.

Uzyskany w ten sposób odpis ma moc prawną jedynie w wersji elektronicznej i zawiera podpis kwalifikowany potwierdzający jego autentyczność. Za uzyskanie odpisu w formie skróconej trzeba zapłacić 22 zł, za odpis zupełny - 33 zł.

Minister Zagórski przypomina, że usługa jest "odmiejscowiona", co oznacza, że wniosek o uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego można złożyć do dowolnego urzędu stanu cywilnego.

Przez internet można uzyskać również zaświadczenie o stanie cywilnym, które jest potrzebne m.in. do załatwienia spraw podatkowych, ubezpieczeniowych, socjalnych lub kredytowych. Zaświadczenie to również można otrzymać po skorzystaniu z serwisu GOV z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Profil zaufany wykorzystać można także do zameldowania się online w nowym mieszkaniu (na pobyt stały lub czasowy)" - czytamy w komunikacie.