W ostatnim czasie doszło do sporu w kwestii kierownictwa Porozumienia. Europoseł Adam Bielan uważa, że zarząd partii, rozszerzony w październiku 2020 r. na wniosek Jarosława Gowina, został uzupełniony niezgodnie ze statutem i w związku z tym nie uznaje on decyzji podejmowanych przez ten zarząd. Ponadto - zdaniem Bielana - trzyletnia kadencja Gowina upłynęła w kwietniu 2018 r. Bielan uważa też, że od 4 lutego w wyniku decyzji sądu koleżeńskiego, jako przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia, przejął obowiązki prezesa partii.

W połowie lutego Bielan poinformował o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosku informującego o uchwale sądu koleżeńskiego ws. wygaszenia kadencji prezesa Porozumienia Jarosława Gowina i powierzeniu jego obowiązków przewodniczącemu Konwencji Krajowej jako osobie uprawnionej do reprezentowania partii na zewnątrz.

Jak przekazała rzeczniczka sądu ds. cywilnych sędzia Sylwia Urbańska, wniosek europosła wpłynął do SO w Warszawie, jednak nie został jeszcze rozpoznany. Sprawą, której nadano już sygnaturę, zajmie się VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy sądu odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji partii politycznych.

Jak informował wcześniej Bielan, według obowiązujących przepisów w ciągu 14 dni od momentu zmiany we władzach partii należy poinformować o nich sąd rejestrowy. Zdaniem Bielana zmiany te nastąpiły właśnie 4 lutego. Europoseł wyraził również przekonanie, że sąd przyzna mu rację i "zakończy to jakiekolwiek spory w ugrupowaniu". "Mam nadzieję, że druga strona się temu podporządkuje" - stwierdził.

Z kolei zwolennicy Jarosława Gowina poinformowali, że w październiku ubiegłego roku do SO w Warszawie została złożona przez Gowina poprawka do statutu wydłużająca o rok (do 2021 r.) kadencję władz wybranych w 2017 r.

- Sąd jasno już określił, że prezesem Porozumienia jest Jarosław Gowin, przyjmując w październiku (ub.r.) zmiany w statucie partii. Nawet najzabawniejsze kabaretowe ruchy Adama Bielana tego nie zmienią

- mówił zastępca rzecznika Porozumienia Jan Strzeżek.

O sprawie uznania jesienią 2020 r. przed Sąd Okręgowy w Warszawie za prawomocne wszystkich uchwał zarządu krajowego partii informowała również wiceszefowa resortu rozwoju, posłanka Porozumienia Iwona Michałek.