W związku z decyzją papieża Benedykta XVI o zakończeniu pontyfikatu 28 lutego, przybliżamy sylwetkę biskupa Rzymu i publikujemy zdjęcia całego okresu jego pontyfikatu.

Benedykt XVI został papieżem 19 kwietnia 2005 roku, jako następca Jana Pawła II. Za swoją dewizę przyjął słowa: „Współpracownicy prawdy”. Pontyfikat Benedykta XVI trwał 8 lat, a Joseph Ratzinger jest 265. papieżem.

- Podczas konklawe modliłem się do Boga, żeby mnie nie wybrano. Tym razem jednak Bóg wyraźnie mnie nie posłuchał – wspominał konklawe i swój wybór Benedykt XVI.

(fot. PAP/DPA/Oliver Berg)

W czasie swojego pierwszego wystąpienia jako papież, Benedykt XVI przed błogosławieństwem Urbi et Orbi powiedział do zgromadzonych:
- Umiłowani bracia i siostry. Po wielkim papieżu Janie Pawle II kardynałowie wybrali mnie – prostego, skromnego pracownika winnicy Pana. Pocieszam się faktem, że Pan potrafi się posługiwać niedoskonałymi narzędziami i działać przy ich pomocy, a przede wszystkim zawierzam się waszym modlitwom. W radości Pana zmartwychwstałego, ufni w Jego stałą pomoc, idziemy przed siebie. Pan nam pomoże, a Maryja, Jego Najświętsza Matka, stoi u naszego boku. Dziękuję – mówił Benedykt XVI.

W trakcie swojego pontyfikatu papież napisał trzy encykliki: „Deus caritas est”, Spe salvi oraz „Caritas in veritate”.

Wydana 25 stycznia 2006 r. encyklika „Deus caritas est” (Bóg jest miłością) w całości poświęcona została miłości, zarówno w jej wymiarze erotycznym, społecznym jak i nadprzyrodzonym. Papież podkreślił, że miłość Boga i miłość bliźniego są nierozłączne i stanowią jedno przykazanie. Drugą encykliką papieża był dokument „Spe salvi” (W nadziei zbawieni) wydany 30 listopada 2007 r. Tematem encykliki była nadziei w życiu chrześcijanina. Trzecią encykliką była wydana 29 czerwca 2009 r. „Caritas in veritate” (Miłość w prawdzie), w której papież przypominał, że to właśnie miłość w prawdzie jest zasadniczą siłą napędową prawdziwego rozwoju człowieka i całej ludzkości, bez której nie są możliwe ani zapanowanie sprawiedliwości (która jest postawą miłości), ani też osiągnięcie wspólnego dobra. W wielu miejscach encyklika odnosiła się do encykliki Pawła VI „Populorum progressio”, poświęconej rozwojowi.

(fot PAP/EPA/CLAUDIO PERI)

Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 w Marktl am Inn w Bawarii. Jak większość niemieckich dzieci w tamtych czasach został wcielony do Hitlerjugend - trafił do służby pomocniczej obrony przeciwlotniczej. W listopadzie 1944 roku wcielony do Wehrmachtu. Pod koniec wojny został internowany w amerykańskim obozie dla jeńców wojennych. Zwolniony w lipcu 1945 roku, wstąpił razem z bratem do monachijskiego seminarium. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1951 r. Studiował filozofię i teologię. Przez lata był profesorem na najlepszych niemieckich uniwersytetach – w Bonn, Muenster, Tybindze, Ratyzbonie. Określano go mianem "Mozarta teologii".

W 1977 r. został mianowany arcybiskupem Monachium i Fryzyngi oraz kardynałem, po czterech latach został ściągnięty przez papieża Jana Pawła II do Rzymu, otrzymując 25 listopada 1981 roku nominację na prefekta Kongregacji Nauki Wiary - najważniejszego watykańskiego dykasterium.

Ostrożny i powściągliwy w kwestiach dialogu ekumenicznego, gdy stał na czele dawnego Świętego Oficjum, po wyborze na papieża Ratzinger okazał się odważnym kontynuatorem dzieła zbliżenia z innymi Kościołami chrześcijańskimi. Kontynuując dzieło Jana Pawła II dialogu z judaizmem, Benedykt XVI odwiedził również - 19 sierpnia 2005 roku - synagogę.  Okazał się papieżem otwarcia i dialogu także wobec schizmatycznych obrońców części przedsoborowych tradycji – lefebrystów, jak i postępowych dysydentów.

(fot. PAP/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI)

Na dzień przed ogłoszeniem swojej decyzji o rezygnacji, w jednym ze swoich ostatnich wystąpień publicznych, Benedykt XVI w przeddzień obchodzonego 11 listopada przez Kościół XXI Światowego Dnia Chorego Benedykt XVI zapewnił o swej bliskości wszystkich chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc.

- Jednocząc się z pielgrzymami zgromadzonymi w sanktuarium w Altoetting, Maryi Pannie Łaskawej zawierzam wszystkich chorych na całym świecie oraz tych, którzy z miłością niosą im pomoc. Niech wyprasza ulgę dla cierpiących, siłę ducha dla samarytan, a dla wszystkich Boże błogosławieństwo – mówił po polsku papież Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański.

(fot Krzysztof Sitkowski/Gazeta Polska)