Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało listę zabytków, które otrzymały dofinansowane w ramach programu ochrona zabytków. Wśród beneficjentów znalazły się dwa kościoły w Kaliszu.

Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. św. Mikołaja pozyskała dotację w wysokości 370 tys. zł na kontynuację IX etapu prac konserwatorskich i restauratorskich przy elewacji.

Klasztorowi oo. Franciszkanów przyznano dotację wysokości 200 tys. zł na realizację prac konserwatorskich polichromii, odkrytych w 2018 r. w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Gwardian kaliskiego klasztoru, o. Waldemar Ułanowicz, powiedział, że dotacja zostanie przeznaczona na dokończone prac renowacyjnych fresków z XIV w. przedstawiających lustrzane odbicia okien gotyckich w prezbiterium, kobietę przy wejściu do kaplicy Męki Pańskiej i kurtyny nad wejściem do kościoła. Na ten cel łącznie potrzeba 400 tys. zł.

- Wierzę, że te 200 tys. uda się pozyskać podczas wniosków odwoławczych - powiedział.

W ubiegłym roku – jak przypomniał o. Ułanowicz - klasztor otrzymał 400 tys. zł na dokończenie prac renowacyjnych przy fresku św. Krzysztofa.

Malowidło o wysokości 16 m z przełomu XIII/XIV wieku, przedstawia św. Krzysztofa z dzieciątkiem na ręku i z kwitnącą lilią. Polichromia wykonana jest na gotyckim tynku o grubości 2 mm, przez który widać cegłę.