Kornecka powiedziała, że od lat w Polsce wszystkie sprawy związane z procesem budowlanym wymagały dokumentacji papierowej, niejednokrotnie trzeba było składać całe teczki dokumentów do powiatowych organów administracji architektoniczno-budowlanej. W dodatku dokumenty te nie były ujednolicone.

"Postanowiliśmy to zmienić poprzez cyfryzację procesu inwestycyjno-budowanego. To kolejny krok w priorytetowym dla Ministerstwa Rozwoju i KPRM programie cyfryzacji polskiej gospodarki. Ma to umożliwić obywatelem załatwianie przez internet spraw związanych z prawem budowlanym. W praktyce oznacza to uproszczenie i skrócenie procesu inwestycyjno-budowlanego"

- zapewniła wiceminister.

Jej zdaniem cyfryzacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom obywateli i umożliwia w wielu sprawach kontakt z administracją architektoniczno-budowlaną czy organem nadzoru budowlanego bez konieczności wychodzenia z domu.

"Możliwość składania wniosków elektronicznie będziemy wdrażać etapami, stopniowo. W pierwszej fazie, od lutego 2021 r. można złożyć 13 elektronicznych formularzy. Między innymi jest to wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, bądź jego części, czy zawiadomieniu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych"

- poinformowała.

"Dodatkowe formularze objęte nowelizacją prawa budowlanego, w tym w szczególności wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, w formie elektronicznej będzie można złożyć w sposób elektroniczny od lipca 2021 r."

- zapowiedziała wiceminister.

O serwisie, który służy do składania wniosków, opowiadała wiceminister Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jak powiedziała, serwis ów powstał z myślą o inwestorach, którzy chcą w prosty sposób złożyć wniosek do organu za pomocą internetu.

Dodała, że kolejnej części panelu zostaną udostępnione wnioski, które będzie można składać od 1 lipca br. Znajdzie się tam m.in. wniosek o pozwolenie na budowę, do którego będzie można dołączyć projekt budowlany.

"To bardzo duża innowacyjność (...). Polska będzie w czołówce krajów europejskich, która będzie miała scyfryzowany projekt budowlany, to będzie ogromna inicjatywa" - oceniła.

Pokazała jak działa serwis na przykładzie złożenia zgłoszenia rozbiórki. Cabańska zarekomendowała też założenie konta inwestora, co - jak wyjaśniła - umożliwi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności.