Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z epidemią opublikowane zostało w piątek po godz. 20 w Dzienniku Ustaw. Regulacja powiela wiele rozwiązań zawartych w poprzednim rozporządzeniu rządu z 21 grudnia 2020 r.

W odniesieniu do ograniczeń w związku z przekraczaniem granic rozporządzenie wprowadza nowe obostrzenia dla osób podróżujących z Czech i Słowacji. Mają one obowiązywać od dnia następującego po dniu ogłoszenia rozporządzenia, czyli od soboty.

Według zapisów rozporządzenia, osoby, które nie mieszkają lub nie przebywają na stałe w Polsce są zobowiązane mieć negatywny wynik testu na koronawirusa.

"Dotyczy to osób przekraczających granicę różnymi środkami transportu – indywidualnymi i zbiorowymi - oraz osób przekraczających tę granicę pieszo"

- przekazała w piątek wieczorem Straż Graniczna.

"Test nie może być wykonany później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Podróżni mają obowiązek przedłożyć, na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji, wynik testu w języku polskim albo w języku angielskim"

- poinformowała SG.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia obowiązek trwającej 10 dni kwarantanny ma być stosowany do osób przekraczających lądową granicę z Czechami lub Słowacją, "niezależnie od środka transportu, którym się przemieszcza, bądź pieszo, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej". "Natomiast osoby, które wracają do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terenie Polski i będą posiadały negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, nie będą podlegały obowiązkowej kwarantannie" - podkreśla SG.

Ponadto obowiązku odbywania kwarantanny po przekroczeniu granicy polsko-czeskiej i polsko-słowackiej oraz posiadania negatywnego wyniku testu zwolnione będą również m.in. osoby zaszczepione przeciwko koronawirusowi, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej szczepionką.

Zwolnieni z kwarantanny będą też na przykład: pracownicy transgraniczni, czyli osoby, które przekraczają granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych, uczniowie pobierający naukę w Polsce, dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce, studenci kształcący się w Polsce, osoby prowadzące działalność naukową i wykonujący zadania służbowe żołnierze Sił Zbrojnych RP lub wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Zwolnienie obejmie także członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin oraz kierowców wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego.