"NATO jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa europejskiego. Ale Unia Europejska jako całość ma więcej zadań, jeśli chodzi o stabilizację i bezpieczeństwo, niż zadania w ramach NATO. Musimy być na to gotowi"

- podkreśliła von der Leyen na konferencji prasowej w Brukseli.

"Jedną z naszych głównych słabości jest fragmentaryzacja różnych systemów wojskowych. Brak interoperacyjności. Koszty są zbyt wysokie. (...) Jednym z celów autonomii strategicznej UE jest wspólne podejście do zdolności wojskowych. Tak żeby nie tylko istniała interoperacyjność, ale też możliwość dzielenia się zasobami" - dodała szefowa KE, w przeszłości minister obrony Niemiec.

Podała, że pandemia koronawirusa ujawniła zbyt dużą zależność UE w niektórych krytycznych łańcuchach dostaw -

"W długim okresie rozwiązaniem będzie przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jest to nie tylko (...) silny element walki ze zmianą klimatu, ale też redukuje zależność w dziedzinie np. surowców ziem rzadkich"

- dodała von der Leyen.

Piątkowa sesja Rady Europejskiej była poświęcona obronności i bezpieczeństwu