Ppłk Karpienko przekazał, że w oparciu o własne ustalenia Żandarmeria Wojskowa przeprowadziła na terenie województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego zintegrowane działania przeciwko pięciu żołnierzom i czterem osobom cywilnym, które miały działać w grupie przestępczej zajmującej się rozprowadzaniem narkotyków w wojsku i środowisku cywilnym.

W ich wyniku zatrzymano żołnierza oraz trzy osoby cywilne. Ppłk Karpienko podał, że trakcie czynności procesowych zabezpieczono blisko osiem kilogramów narkotyków, ponadto, na poczet przyszłych kar zabezpieczono 24,5 tys. zł.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty wprowadzania do obrotu oraz udzielania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej znacznych ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

Wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.