Jak dodał, Marek Bajdak będzie pełnił swoją funkcję do czasu wybrania w wyborach przedterminowych nowego prezydenta Rzeszowa.