Celem Polski musi być odtworzenie zdolności produkcyjnych w kluczowych obszarach, chodzi m.in. o produkcję farmaceutyczną i medyczną - mówił dzisiaj wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Wskazał też na dywersyfikację źródeł surowców i półproduktów.

Jak zaznaczył szef MRPiT, który uczestniczył w internetowym 3. Forum Akademicko-Gospodarczym 2021, warunkiem zwiększenia konkurencyjności i produktywności naszej gospodarki jest ścisła współpraca biznesu z nauką. W przeciwnym razie "wypadniemy z globalnego wyścigu".

Wskazał, że jeszcze intensywniejsze wykorzystanie wiedzy i technologii w gospodarce to jeden z celów opracowywanej w MRPiT strategii produktywności.

- Jej realizacja przyczyni się do progresywnego wzrostu produktywności w warunkach gospodarki neutralnej klimatycznie o obiegu zamkniętym, opartej na danych - powiedział Gowin.

Minister podkreślił, że szczególną rolę we wzroście produktywności przypisano rozwojowi przemysłu i polityce przemysłowej, co jest związane m.in ze zdolnością tego sektora do "absorbcji nowych technologii i skalowania produkcji".

- Polityka przemysłowa Polski to dla mnie jeden z kluczowych programów i instrumentów reform - zaznaczył wicepremier. Dodał, że jego założenia "powstają w ścisłych konsultacjach z przedsiębiorcami, praktykami i ekspertami".

W opinii Gowina rozwój przemysłu w Polsce powinien być wielokierunkowy.

Osie rozwojowe wyznaczające politykę przemysłową Polski to cyfryzacja, która usprawni działalność przemysłową od projektowania produktów aż do zmiany modeli biznesowych; bezpieczeństwo - celem Europy i Polski musi być odtworzenie zdolności produkcyjnych w kluczowych obszarach - chodzi m.in. o produkcję farmaceutyczną i medyczną 

podkreślił.

Wskazał też na skrócenie łańcuchów dostaw oraz dywersyfikację źródeł surowców i półproduktów, "która zapewni stabilność produkcyjną i suwerenność gospodarczą Polski i Europy".

Kolejna oś to, jak mówił, Zielony Ład, który stwarza szanse dla polskich producentów - zarówno dostawców ekologicznie produkowanych towarów, jak i producentów nisko i zeroemisyjnych rozwiązań technologicznych.

- Ta oś wskaże kierunek transformacji niskoemisyjnej firm - wyjaśnił.

Jak podkreślił szef MRPiT, współpraca nauki z biznesem będzie również jednym z głównych filarów nowej polityki spójności opartej na dyskutowanej aktualnie umowie partnerstwa oraz na wypracowywanym Krajowym Planie Odbudowy, "w którym komponenty, za które odpowiada MRPiT są mocno oparte na więziach łączących świat nauki i gospodarki", m.in. w ramach działań związanych z gospodarką obiegu zamkniętego. Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl