Termin złożenia zeznania PIT-28 upływa 1 marca br. Można to zrobić elektronicznie - przypomina dzisiaj Ministerstwo Finansów. Rozliczając się na formularzu PIT-28 można korzystać z ulg i odliczeń i przekazać 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Ministerstwo Finansów w komunikacie przypomina, że zeznanie PIT-28 jest przeznaczone dla podatników, którzy w 2020 r. wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla dochodów (przychodów) uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej; z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej; ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Zeznanie PIT-28 oraz PIT-28S (składane przez przedsiębiorstwo w spadku) składa się w terminie od 15 lutego do końca tego miesiąca. Jeżeli jednak ostatni dzień lutego przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następujący po nich dzień roboczy.

- Ponieważ 28 lutego 2021 r. przypada w niedzielę, ostateczny termin złożenia zeznania PIT-28 i PIT-28S za 2020 r. mija w poniedziałek 1 marca 2021 r. - czytamy.

Resort przypomina, że zeznania PIT-28 za 2020 r. złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone 15 lutego 2021 r.

Kwotę należnego ryczałtu za grudzień (ostatni kwartał) 2020 r. należy wpłacić przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania PIT-28, czyli do 1 marca 2021 r.

MF informuje, że w zeznaniu PIT-28 można skorzystać z ulg i odliczeń, m.in. składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, zdrowotne; straty z działalności gospodarczej; darowizn przekazanych m.in. na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa (krew i jej składniki), przeciwdziałania COVID-19, a także ulgi rehabilitacyjnej, na internet, termomodernizacyjnej czy z tytułu wpłaty na IKZE.

"W PIT-28 można przekazać 1 proc. podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP) bez dodatkowych wydatków. Wystarczy w zeznaniu wskazać organizację, którą chcemy wesprzeć" - napisano.

MF przypomina o dołączeniu do zeznania PIT-28 odpowiednich załączników, jak np. PIT-28/B – jeśli składający rozliczenie jest wspólnikiem spółki cywilnej lub jawnej; PIT/O – jeśli korzysta z ulgi np. na internet, rehabilitacyjnej.

Resort wskazał, że termin zwrotu nadpłaconego podatku z PIT-28 zależy od daty złożenia tego zeznania oraz sposobu jego złożenia: w przypadku zeznań złożonych w tradycyjnej papierowej formie – nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania; w przypadku zeznań złożonych w formie elektronicznej – nadpłata podlega zwrotowi w terminie 45 dni od dnia złożenia zeznania.

Dodatkowo wprowadzono termin preferencyjny dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny – 30 dni od dnia wpływu zeznania do urzędu skarbowego. Termin ten nie został uregulowany ustawowo, zatem jego przekroczenie nie powoduje obowiązku wypłaty oprocentowania.

"Podatnicy rozliczający przychody z najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, lub ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych lub zwierzęcych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym mogą złożyć PIT-28 poprzez usługę Twój e-PIT. Do 23 lutego 2021 r. w ten sposób złożono ok. 86 tys. zeznań PIT-28" - przekazało MF.

Ministerstwo przypomina, że rozliczenie roczne PIT-28 nie zostanie automatycznie zaakceptowane z upływem 1 marca 2021 r.

"Należy pamiętać, aby sprawdzić zeznanie przygotowane przez KAS, a następnie je zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)" - napisano. Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl