Przedstawiciele Vox w radzie miasta Saragossy zwrócili się do miejskich władz samorządowych - koalicji prawicowej Partii Ludowej (PP) i liberalnej Ciudadanos, aby razem z Archidiecezją zrobiły inwentarz znajdujących się w przestrzeni publicznej krzyży chrześcijańskich w celu „ochrony dziedzictwa kulturalnego".

Carmen Rouco podkreśliła na konferencji prasowej, że chrześcijańskie krzyże są jednym z najbardziej charakterystycznych elementów dziedzictwa kulturowego Hiszpanii.

„Pomimo tego, coraz częściej dochodzi do jawnych manifestacji nienawiści przeciwko krzyżom, atakowane są uczucia religijne, kultura i wiara naszych mieszkańców”

- uznała radna. Podkreśliła, że przyczyną ofensywy przeciwko symbolom religijnym są „ideologiczne przepisy prawne ustanawiane z inicjatywy socjalistycznej (partii) PSOE, a które w swoim czasie nie zostały zniesione przez prawicową PP, kiedy ta była u władzy”.

Ostatnio do usunięcia stojącego przed kościołem krzyża doszło w styczniu w prowincji Kordoba (Andaluzja), na podstawie socjalistycznego Prawa o Pamięci Historycznej z 2007 roku, dotyczącego między innymi pamiątek po dyktaturze Francisco Franco.

Regionalny rzecznik praw obywatelskich Andaluzji Jesus Maeztu opowiedział się za likwidacją krzyży, stawianych za czasów dyktatury i zapowiedział przygotowanie listy z chrześcijańskimi symbolami do zburzenia.

Radna Vox w Saragossie zaproponowała, aby inwentarz krzyży w mieście został przekazany socjalistycznemu rządowi regionalnemu Aragonii, w celu uzyskania ochrony prawnej, jaką dałoby wpisanie ich jako zabytków na listę dziedzictwa kulturalnego i historycznego Hiszpanii.

Znajdujące się na liście zabytki mają upamiętnić wkład kraju w „cywilizację uniwersalną”. Carmen Rouco przypomniała, że art. 16 Konstytucji kraju gwarantuje wolność ideologiczną, religijną i kultu, a autonomiczny statut Aragonii zobowiązuje władze samorządu terytorialnego do ochrony dziedzictwa kulturalnego. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Prawników zwróciło uwagę, że do usuwania krzyży z miejsc publicznych dochodzi w gminach rządzonych przez socjalistów.