Ks. January Budzisz urodził się 24 czerwca 1938 r. na Helu. Był absolwentem pelplińskiego Gimnazjum Collegium Marianum. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 grudnia 1961 r. w Pelplinie. Pracował jako wikariusz w diecezji chełmińskiej: w Szymbarku i w Gdyni - Wielkim Kacku.

Studiował na Wydziale Filozoficznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie następnie wykładał historię filozofii nowożytnej a na Wydziale Teologicznym teodyceę. Był też wykładowcą literatury religijnej, filozofii religii, historii religii i języka łacińskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Przez wiele lat był także duszpasterzem pracowników i studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał również w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu. Większość życia związał z Akademią Teologii Katolickiej w Warszawie.

- Był osobą niezwykle skromną, urzekającą swoją mądrością i dobrocią

– wspomina dr Kazimierz Szałata. - Filozof i kapłan szczerze szukający prawdy. Potrafił nie tylko nauczać, ale przede wszystkim słuchać. Taki Sokrates oddany Chrystusowi. Był prawdziwą legendą Wydziału Filozofii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Nie dbał o zaszczyty, ani tytuły naukowe przewyższając swoim autorytetem, wiedzą i mądrością niejednego z profesorów.

Z kolei Tomasz Terlikowski dodaje: „Ks. January Budzisz, skromny, ubogi, cichy, a jednocześnie porywający wykładowca historii filozofii z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK. To był cudowny wykładowca, od niego po raz pierwszy usłyszałem o Levinasie, on zachwycał nas opowieściami o Heglu, ale także wskazywał na Kościół naprawdę ubogi - bardzo ubogi. To jeden z mistrzów ducha i myślenia, który nie zrobił wielkiej kariery, ale jego słowa, opowieści i przykład był bardzo budujący”.

Msza święta pogrzebowa sprawowana będzie pod przewodnictwem biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny w czwartek 25 lutego o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Władysławowie. Ciało kapłana zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.