Jak poinformowało muzeum w Leridzie, gdzie władze lokalnej diecezji przetrzymują zabytkowe dzieła, w ostatnich dniach do kurii diecezji Barbastro-Monzon w Aragonii wysłanych zostało pięć eksponatów datowanych na XIV-XVIII wiek.

W kolejnych dniach, jak wynika z komunikatu, spodziewane jest skierowanie do diecezji Barbastro-Monzon 23 innych dzieł sztuki.

Dodatkowo władze muzeum w Leridzie zapowiedziały, że kwestia zwrotu dalszej części kolekcji musi jeszcze zostać omówiona podczas posiedzenia przedstawicieli obu diecezji i kierownictwa katalońskiej placówki kulturalnej, w której są zdeponowane.

Władze diecezji Lerida na mocy decyzji sądu z 2019 roku muszą zwrócić diecezji Barbastro-Monzon łącznie ponad 100 zabytkowych dzieł sztuki sakralnej. Wcześniej podobne decyzje podejmowały sądy kościelne, ale władze Katalonii blokowały wykonanie tych orzeczeń.

Pierwsze żądania zwrotu dzieł sztuki pojawiły się w 1995 roku, kiedy w rezultacie reorganizacji terytorialnej Kościoła w Hiszpanii do diecezji Barbastro przyłączono rejon miasta Monzon, a z nim 43 parafie należące wcześniej do diecezji Lerida.

Zgodnie z ówczesnym dekretem przyłączeniu do aragońskiej diecezji miało towarzyszyć przekazanie przez diecezję Lerida wszystkich dóbr należących do odłączających się parafii, w tym kolekcji dzieł sztuki, znajdujących się w muzeum w tym katalońskim mieście.