Prace można zgłaszać w czterech kategoriach:

· „Nowotwór - przełamać strach, wygrać życie”,

· „Choroby serca - rosnące zagrożenie”;

· „Depresja - przełamać tabu”,

· „Cukrzyca - wygrać z postępem choroby”.

Zgłoszenia

Zgłoszenie konkursowe wraz z kompletem materiałów można wysłać:

· poprzez formularz zgłoszeniowy on-line, dostępny na stronie konkursu https://krysztalowepiora.pl/zglos-sie/,

· poprzez e-mail, na adres biuro@krysztalowepiora.pl.

Formularze do pobrania oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie konkursu www.krysztalowepiora.pl.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy dziennikarze mediów ogólnodostępnych o zasięgu zarówno ogólnopolskim, jak i regionalnym, których prace zostały opublikowane lub wyemitowane pomiędzy 1 marca 2020 roku a 28 lutego 2021 roku.