Z najnowszego sondażu DeutschlandTrend dla telewizji ARD wynika, że iększość Niemców popiera działania w walce z pandemią koronawirusa, ale rośnie także liczba przeciwników tych rozwiązań.

Restrykcje popiera ponad połowa badanych, bo aż 54 procent. 27 procent jest przeciwnikami ograniczeń, a 16 procent uznaje obecne restrykcje za niewystarczające. 

Warto zaznaczyć, że na początek lutego odsetek krytyków wynosił 22 procent. Oznacza to wzrost liczby przeciwników o 5 punktów procentowych.  O osiem punktów procentowych zmalała natomiast liczba osób opowiadających się za jeszcze bardziej zaostrzonymi działaniami.