Jesteś na kwarantannie? Wiemy, gdzie trafiają zrobione w aplikacji zdjęcia

Osoby wysłane na kwarantannę zobowiązane są do korzystania z rządowej aplikacji „Kwarantanna Domowa”. Weryfikacja jej odbywania polega na wysłaniu zdjęcia typu „selfie” w miejscu deklarowanej lokalizacji. Wiele osób zastanawia się, gdzie trafiają zdjęcia wysłane przez nich w aplikacji „KD”. Mamy odpowiedź z Kancelarii Premiera.

Zdjęcie ilustracyjne
pixabay.com/tookapic/creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl

Z obowiązkową kwarantanną dla zdrowych osób, które miały kontakt z chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem wiąże się dodatkowy obowiązek – korzystanie z aplikacji „Kwarantanna domowa”.

Kwarantanna – ile czasu?

Kwarantannie podlegają jej osoby, które:

  1. miały bliski kontakt z osobą zakażoną np. w pracy, szkole – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie,
  2.  skierowane na test w kierunku COVID-19 – w dniu skierowania na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej kwarantanny lub automatycznie po 10 dniach bez objawów COVID-19,
  3. osoby zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną):
  • I etap kwarantanny (narażenie ciągłe) – obejmuje okres zamieszkiwania z osobą w izolacji (osoba zakażona),
  • II etap kwarantanny – (okres ponarażeniowy) 7 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu izolacji osoby zakażonej.

Z aplikacji Kwarantanna Domowa powinni korzystać wszyscy, którzy przebywają na kwarantannie. Jak czytamy na rządowej stronie, z obowiązku tego zwolnione są wyłącznie osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub niedowidzące), a także osoby, które właściwym służbom złożyły oświadczenie, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania.

Warto więc zaznaczyć, że ci, którzy nie zainstalują lub nie będą używać aplikacji, mogą zostać ukarani karą grzywny lub nagany.

Aplikacja dla wszystkich?

Czy wszyscy korzystają z aplikacji? Otóż nie.

Jak podała nam Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, obecnie z aplikacji KD korzysta 20 770 osób (stan na 16.02.2021 r.). Natomiast według danych Ministerstwa Zdrowia 16 lutego objętych kwarantanną było 139 469 osób (17 lutego – 141 093 osoby). Do ideału sporo więc brakuje.

Osoby korzystające z programu są zobowiązane do wykonywania zadań nadesłanych na swoją komórkę. Należy zrobić sobie zdjęcie typu „selfie” w zadeklarowanym miejscu odbywania kwarantanny. Warunkiem prawidłowego działania aplikacji jest wykonanie zadania inicjalnego „Kwarantanna pełna informacja” w lokalizacji, które użytkownik wskazał jako miejsce odbywania kwarantanny.

Zadania do wykonania przychodzą cyklicznie. Użytkownik ma 20 minut na ich realizację.
Niezrealizowanie zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem i zasadami może powodować powiadomienie o tym fakcie służb, a w konsekwencji zastosowaniem przez nie środków przymusu określonych w ustawie oraz nałożeniem przez nie kary.

Niewykonanie zadania, niezgodność zdjęcia lub próba oszustwa jest automatycznie przekazywana do odpowiednich służb.
Jak się dowiedzieliśmy, KPRM nie prowadzi statystyk, ile zdjęć zostało do tej pory przesłanych za pomocą aplikacji.

Co dzieje się z przesłanymi przez nas selfie?

Czy zdjęcia są powiązane z numerem PESEL, ile czasu i gdzie są przechowywane? Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazał nam, że fotografie są kasowane zaraz po dezaktywacji konta.

Zgodnie z regulaminem aplikacji oraz stosowaną polityką prywatności, zdjęcia są usuwane automatycznie z systemu po dezaktywacji konta, a więc po zakończeniu kwarantanny

– podano nam w KPRM.

Dodatkowo zapewniono, że zdjęcia jako dane niepowiązane z użytkownikami aplikacji (nie ma bazy zdjęć w formie ustrukturyzowanego zbioru do przeszukiwania po identyfikatorze obywatela, np. numerze PESEL), w czasie odbywania kwarantanny są przechowywane w zabezpieczonym centrum obliczeniowym.

Dlaczego używanie aplikacji jest tak ważne?

Korzystając z niej wspieramy służby oraz instytucje powołane do niesienia pomocy w sytuacji zagrożenia epidemicznego. W ten sposób pomagamy monitorować odbywanie kwarantanny tych, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być nosicielami wirusa SARS-CoV-2.

KPRM przypomina, że korzystanie z programu nie zwalnia z konieczności przestrzegania obowiązków jakie przepisy nakładają na osoby poddane kwarantannie. Nie wolno opuszczać miejsca odbywania kwarantanny oraz trzeba stosować się do poleceń służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Wszystkie aktualne informacje i zalecenia można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

 

 


Źródło: niezalezna.pl

#koronawirus #izolacja #kwarantanna #kwarantanna domowa #aplikacja

albicla.com@ Michał Gradus
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo