NFZ prognozuje, że wydatki na leczenie chorób związanych z otyłością wyniosą w 2025 r. o 0,3-1 mld zł więcej niż w 2017 roku, a liczba dorosłych z otyłością wzrośnie. Problem ten dotyczyć będzie 6,1-11,4 mln osób, czyli otyłych będzie 26 proc. kobiet i 30 proc. mężczyzn.

Jak pokazuje najnowsza aktualizacja Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego, opracowanego przez Economist Intelligence Unit (EIU) na zlecenie firmy DuPont - 25,2 proc. populacji Polski jest otyła, jest to o 2,9 proc. więcej niż średnia w Europie. 

Według raportu NFZ „Cukier, otyłość - konsekwencje” aż trzech na pięciu dorosłych Polaków ma nadwagę, a co czwarty jest otyły. Jak wskazują międzynarodowe badania - wskutek przymusowej izolacji podczas pandemii każdy przytył średnio o 2 kilogramy.

W ramach modelu KOS-BAR, opracowanego przez ekspertów klinicznych oraz Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego realizowane będą:
- kompleksowe świadczenia dla pacjenta z otyłością olbrzymią u jednego świadczeniodawcy, wraz z premiowaniem jakości leczenia;
- plan leczenia jako optymalny element zarządzania chorobą;
- Ogólnopolski Rejestr Operacji Bariatrycznych.

Zdaniem specjalistów efektywny i kompleksowy model opieki nad chorymi może istotnie poprawić sytuację chorych, a także zmniejszyć koszty ponoszone przez państwo, pacjentów oraz ich rodziny.