"Zapraszam do lektury tej publikacji, do podróży w czasie, która zapewne pochłonie wyobraźnię czytelników i uzmysłowi wartość, jaką jest wysiłek podejmowany przez ludzi utalentowanych i pełnych pasji – a tacy tworzą Chór Filharmonii Łódzkiej – na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat"

– podkreślił dyrektor Filharmonii Łódzkiej (FŁ) Tomasz Bęben.

Jak wynika z opisu jubileuszowego albumu "Wspólnym głosem", przedstawia on historię i teraźniejszość chóru łódzkiej filharmonii oraz zagadnienia dotyczące śpiewu zespołowego. Teksty napisali dziennikarze, archiwiści, naukowcy specjalizujący się w chóralistyce oraz muzycy, w tym filharmoniczni chórzyści - Henryka Rajch i Anna Wójcikowska.

W pamiątkowym wydawnictwie przedstawiono sylwetki trzech chórmistrzów: Tomasza Szymańskiego, Marka Jaszczaka i pracującego obecnie z zespołem Dawida Bera.

Odrębne rozdziały poświęcono muzycznej historii Łodzi, m.in. opisano dzień inauguracyjnego koncertu Chóru Filharmonii Łódzkiej.

Na łamach książki o pracy z chórem z punktu widzenia dyrygenta opowiada Łukasz Borowicz. Dzięki artykułowi Joanny Zimmer-Nowickiej można poznać ludzki głos od strony anatomicznej, ale też z punktu widzenia pracy zespołowej - o czym pisze Anna Paszkowska-Rogacz, walorów pojedynczego śpiewaka-artysty (Agnieszka Franków-Żelazny), a także przez pryzmat historii muzyki (Dorota Kozińska). Redaktorem wydawnictwa, nawiązującego graficznie do książki "Filharmonia Łódzka. Spacer w przestrzeni, podróż w czasie", wydanej z okazji stulecia Filharmonii Łódzkiej, jest dyrektor Muzeum Kinematografii w Łodzi Marzena Bomanowska.

"Wspólnym głosem" ma przede wszystkim wartość dokumentalną i sentymentalną - na kartach książki pokazano wiele archiwalnych zdjęć i plakatów, a w aneksie zamieszczono listę artystów chóru Filharmonii Łódzkiej ostatniego półwiecza i spis wszystkich ich koncertów wraz ze szczegółowym repertuarem. Do książki dołączona jest płyta z mszami G. Fauré, K. Grzeszczaka i J. Whitbourne’a w wykonaniu zespołu.