Telemedycyna dla chorych na serce

"TeleSERCE – Serce pod kontrolą" – kampanię edukacyjną pod tym hasłem rozpoczęły trzy organizacje pacjentów. Ma przekonać Polaków do praktycznego zastosowania telemedycyny w opiece nad osobami cierpiącymi na choroby serca i naczyń.

W ramach kampanii przewidziano serię webinariów, inicjatyw medialnych i pilotażowy program opieki telemedycznej, do którego zostaną włączone różne grupy pacjentów z całego kraju. Zwieńczeniem działań będzie raport zawierający rekomendacje ekspertów na temat doskonalenia wdrożeń w zakresie rozwiązań telemedycznych.

Organizatorami kampanii są trzy organizacje działające na rzecz pacjentów: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce, Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Serca i Fundacja eZdrowie. Partnerem inicjatywy jest Porozumienie Organizacji Kardiologicznych.

Organizatorzy przyznają, że pandemia COVID-19 znacznie przyspieszyła realizację pomysłu.

"Z rosnącym niepokojem obserwowaliśmy coraz bardziej dramatyczną sytuację pacjentów kardiologicznych. Eksperci Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego alarmowali o spadkach zgłaszalności chorych do ośrodków. Nierzadko nawet osoby w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, na przykład z zawałem serca, bały się zgłaszać do szpitali"

– powiedziała prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce Agnieszka Wołczenko.

"Z drugiej strony, nawet jeśli pacjenci już poszukiwali pomocy, musieli liczyć się ze zmianami w organizacji pracy przychodni czy utrudnieniami w dostępie do procedur medycznych. Nie każdy łatwo radził sobie także z tele- i wideokonsultacjami lekarskimi, które praktycznie z dnia na dzień stały się nową normą. Postanowiliśmy pomóc"

– dodała.

Zdalne wizyty lekarskie to niejedyne rozwiązanie telemedyczne pomagające pacjentom w czasie pandemii. Innymi narzędziami są m. in. telemonitoring urządzeń wszczepialnych, 24-godzinny kardiomonitoring, który pozwala na diagnostykę arytmii trudnych do uchwycenia w standardowych badaniach i telerehabilitacja.

Zdaniem prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca dr Marty Kałużnej-Oleksy pacjenci zbyt mało wiedzą o tym, jak działają te narzędzia. Podkreśliła, że w codziennej praktyce klinicznej opiekuj się pacjentami, którzy mimo początkowych obaw stają się coraz bardziej otwarci na różne rozwiązania telemedyczne. Wiedza o poszczególnych narzędziach nie jest jednak dobrze rozpowszechniona.

"Po jakie rozwiązania warto sięgać w danym przypadku i jak z nich właściwie korzystać – to nie jest dla chorych jasne. Edukacyjna kampania wyjaśniająca, czym jest i jak działa telemedycyna, wydała nam się wprost niezbędna"

– powiedziała dr Kałużna-Oleksy.

Celem organizatorów kampanii jest stworzenie szerokiej koalicji ekspertów różnych dziedzin, którzy o telemedycynie opowiedzą Polakom z różnych punktów widzenia. W radzie merytorycznej zasiedli wybitni klinicyści, patronatu merytorycznego inicjatywie udzielili między innymi konsultanci krajowi w dziedzinie kardiologii i kardiologii dziecięcej i rzecznik praw pacjenta. W ramach kampanii przewidziano też dyskusje o telemedycynie.

"Takie rozwiązania, jak telemonitoring kardiologiczny z wykorzystaniem urządzeń przeznaczonych do użytku domowego to odpowiednio: lepszy stan zdrowia i większe bezpieczeństwo pacjentów, mniej planowych wizyt specjalistycznych, oszczędność na procedurach i dodatkowe środki w budżecie płatnika publicznego. Na rozwiązania telemedyczne można i trzeba patrzeć wieloaspektowo także w obszarze kardiologii dziecięcej. Monitorowanie dostępnych na rynku rozwiązań technologicznych, w tym prowadzona zrozumiałym językiem edukacja na temat tego, jak działają takie rozwiązania i w jaki sposób poprawiają jakość życia pacjentów, to bardzo ważny aspekt naszej kampanii, skierowanej do osób dorosłych i opiekunów dzieci ze schorzeniami kardiologicznymi"

– powiedział Maciej Klaczyński z Fundacji eZdrowie.

W ramach kampanii przewidziano też wyłonienie grup pacjentów z różnych regionów Polski i włączenie ich do trzymiesięcznego programu opieki telemedycznej.

"Dane naukowe potwierdzają, że rozwiązania telemedyczne są skuteczne, bezpieczne i efektywne. W naszym programie chcemy dodatkowo sprawdzić, jakie odczucia, wnioski i rekomendacje dadzą osoby, które z tych rozwiązań skorzystały w praktyce. To w naszej opinii wiedza, którą bezwzględnie warto będzie wziąć pod uwagę, wdrażając poszczególne narzędzia do praktyki klinicznej"

– wyjaśnia dr Marta Kałużna-Oleksy.

Zwieńczeniem kampanii ma być raport zawierający rekomendacje eksperckie dla rozwiązań telemedycznych w Polsce.

 

Źródło: niezalezna.pl, PAP

albicla.com@DominikaPazdyka
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo