Dla kogo przeznaczony jest ten kierunek? 

Dla tych, którzy widzą, że otwiera się nowy sektor rynku i potrzebne są wykwalifikowane kadry. W USA nie ignorując faktu, że społeczeństwa się starzeją powołano Narodowy Instytut Starzenia się (National Instytute on Aging). 
W Polsce coraz częściej w wielu instytucjach i ośrodkach pojawia się choćby potrzeba sprawnej i kompetentnej obsługi klientów w wieku senioralnym, w firmach pojawiają się programy zarządzania wiekiem. Żeby to robić dobrze konieczna jest wiedza na temat specyfiki procesów związanych z wiekiem. 
Ujmując jeszcze szerzej - na nasze Studia zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zdobywaniem wiedzy dotyczącej tego etapu życia, który jest najdłużej trwającym – dłuższym niż dzieciństwo, młodość, dorosłość. Nigdy wcześniej w historii ludzkości ten etap nie trwał tak długo. Warto wiedzieć jak w środowisku zróżnicowanym wiekowo współpracować z osobami nie tylko młodymi, ale też starszymi. Wreszcie warto samemu przygotować się by ten czas spędzić mądrze, wartościowo, z pożytkiem dla siebie i innych. 

Czy trzeba mieć specjalne predyspozycje, żeby studiować psychogerontologię?

Jak na każde studia tak i na te potrzebne są określone predyspozycje. Najważniejsze to chcieć pracować z ludźmi w wieku 60+ i w środowisku, w którym są osoby 60+. Bardzo ważna jest własna aktywność, kreatywność, motywacja i chęć działania wspólnie z ludźmi starszymi, otwartość na to, że od starszych dorosłych warto i można się uczyć. 

Czy opieka nad seniorami to tylko dbałość o kwestie związane z higieną i pomoc w codziennych obowiązkach? 

Zdecydowanie nie! Nasze studia nie kształcą opiekunów medycznych osób starszych. Przeznaczone są dla osób zainteresowanych działaniami mającymi na celu min. aktywizację seniorów w środowisku lokalnym, opracowanie programów włączających osoby 60+ do czynnego życia, edukację cyfrową 60+, współpracę międzypokoleniową, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu ze względu na wiek. Przeznaczone są także dla osób już pracujących np. w urzędach administracji lokalnej, ośrodkach, instytucjach kultury, mediach, które dostrzegając coraz większą liczbę starszych dorosłych w naszym otoczeniu, zamierzają poszerzać swoją działania o te dedykowane generacji 60+. Krótko mówiąc - chcemy naszych słuchaczy wyposażyć w rzetelną wiedzę na temat specyfiki współczesnego starzenia się, podpowiadać i pokazywać rozwiązania mające na celu podnoszenie jakości życia osób starszych. 

Czy zna Pani losy absolwentów psychogerontologii? Czy udało im się znaleźć pracę po tym kierunku, jeśli tak, to gdzie? 

Tak! Utrzymujemy kontakt z wieloma absolwentami dotychczasowych 4 Edycji. Do tej pory nasze studia ukończyło prawie 60 osób z całej Polski, także z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, ponieważ dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych z Psychogerontologii Uniwersytetu Wrocławskiego jest honorowany w UE. Aktywność i pomysłowość naszych absolwentów jest ogromna. Zakładają Fundacje i Stowarzyszenia pozyskując następnie środki na działania dedykowane seniorom, zakładają Kluby Seniora odczarowując w swoich miejscowościach nieprawdziwy obraz wycofanego z życia seniora, pracują w teatrach i rozgłośniach radiowych prowadząc audycje promujące aktywny styl życia, w Centrach Aktywności Lokalnej organizując różne działania z seniorami (kursy, wystawy). Wśród absolwentów są także wolontariusze pracujący np. w hospicjach czy lokalnych Klubach Seniora. 

Jakie przedmioty są wykładane na tym kierunku? 

Studia odbywają się w Instytucie Psychologii i dlatego dominują zajęcia z psychologii późnej dorosłości, psychologicznych uwarunkowań długowieczności, kryzysów późnej dorosłości, zaburzeń i problemów specyficznych dla tego okresu. Jednak specyfiką naszych studiów jest ich interdyscyplinarny charakter, bo przecież starzenie się dotyczy także kwestii demograficznych, społeczno-kulturowych aspektów starzenia jak chociażby przeciwdziałanie stereotypom nt. osób starszych. Mamy blok zajęć poświęcony aspektom prawnym i ekonomicznym, w tym skąd i jak pozyskiwać środki na projekty senioralne. Proponujemy słuchaczom też blok nowoczesnych metod aktywizacji i edukacji osób starszych, również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. To tylko niektóre. Przez 2 semestry realizujemy 240 godzin zajęć ( teoretycznych i praktycznych, w tym warsztaty, seminaria i wizyty studyjne w placówkach różnego typu). Realizujemy studia nie odbiegające od np. tych na uniwersytetach w UK czy Skandynawii gdzie istnieją od ponad 40 lat Ageing Studies. 
Zajęcia prowadzą eksperci reprezentujący psychologię i dziedziny istotne przy kształceniu specjalistów z psychogerontologii: neuropsycholodzy, lekarze, psychoonkolodzy, fizjoterapeuci, prawnicy, socjolodzy, andragodzy, psychodietycy. Zajęcia i warsztaty prowadzą również praktycy pracujący na co dzień z ludźmi starszymi – terapeuci zajęciowi, logopedzi, rehabilitanci, psychoterapeuci. 

Od kiedy i do kiedy można się rekrutować na ten kierunek i jakie są wymagania? 

Rekrutować można się już. Rekrutacja trwa do 28.02.2021 r. Wymagane wykształcenie to ukończone studia wyższe licencjackie/magisterskie. Rekrutacja odbywa się poprzez stronę