W IPN zaprezentowano pięciotomową publikację "Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki", wydany pod redakcją naukową prof. Bolesława Orłowskiego w ramach projektu Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN oraz przez Instytut Pamięci Narodowej. 18 stycznia ukazał się piąty tom tej publikacji. Prezes IPN Jarosław Szarek zwrócił uwagę na jeden element polskiego wkładu w rozwój cywilizacyjny, który nie tylko nie jest znany na świecie, ale jest w niewielkim stopniu znany również wśród Polaków.

Tę lukę chcemy wypełnić. Przed kilku laty IPN zaczął wydawać dzieło życia prof. Bolesława Orłowskiego - słownik zawierający 1300 biogramów polskich naukowców, odkrywców, wynalazców, ludzi, którzy wywarli znaczący wpływ na dzieje cywilizacji. 

Prezes IPN zwrócił również uwagę na działalność naukowców w czasie II wojny światowej.

Ci, którzy przyczynili się do zwycięstwa nad deskami kreślarskimi, w pracowniach, byli inżynierami - ten wkład jest zupełnie nieznany. Powoli te informacje przebiją się np. praca polskich kryptologów i matematyków, którzy rozwikłali tajemnicę Enigmy. Wynalazki polskich inżynierów ratowały życie tysięcy żołnierzy, pomagały w zwycięstwie nad niemieckim nazizmem. Po 1939 r. około 5 tys. polskich inżynierów pracowało w alianckim przemyśle zbrojeniowym w Wielkiej Brytanii.

Autor słownika, prof. Bolesław Orłowski powiedział, że

przez ostatnie trzy stulecia świadome kręgi naszego narodu były głównie ukierunkowane na walkę o niepodległość i zachowanie tożsamości narodowej, na walkę zbrojną i walkę piórem. Dzięki temu wszystkie nasze słowniki i encyklopedie są pełne generałów, bohaterów, powstańców i pisarzy. Ale pominięto cały szereg ludzi, którzy zajmowali się krzewieniem nauk przyrodniczych i techniki, często za granicami.

IPN przygotował także serię filmów dokumentalnych "Wielcy polscy wynalazcy II Rzeczpospolitej" w reżyserii Aliny Czerniakowskiej.