Prok. Aleksandra Skrzyniarz poinformowała, że 1 lutego br. do sądu został skierowany akt oskarżenia przeciwko "Nergalowi".

"- Adam D. oskarżony jest o to, że w dniu 25 września 2019 r., działając za pośrednictwem sieci Internet znieważył publicznie przedmiot chrześcijańskiej czci religijnej w postaci osoby Matki Boskiej, w ten sposób, że na portalu społecznościowym Facebook, na oficjalnym profilu, umieścił zdjęcie prezentujące zniszczony obraz przedstawiający wizerunek Matki Boskiej z umieszczonym w miejscu twarzy wskazanej postaci obutej nogi, które to zdjęcie opisał "on the set", co w tłumaczeniu oznacza "na planie", czym obraził uczucia religijne czterech osób"

- podała prokurator Skrzyniarz.

Śledztwo wszczęto po zawiadomieniach od przedstawicieli Ordo Iuris i Towarzystwa Patriotycznego.

- W toku postępowania przesłuchano pokrzywdzonych, którzy jednoznacznie wskazali, że obrażone zostały ich uczucia religijne

 - podała Skrzyniarz.

Prokuratura powołała biegłego z zakresu religioznawstwa.

- Z opinii płynie jednoznaczny wniosek, że stąpanie butem po obrazie Matki Bożej stanowi obrazę uczuć religijnych

- wyjaśniła prokurator.

"Nergal" w toku śledztwa nie przyznał się do zarzucanego czynu i odmówił składania wyjaśnień.