Raport poświęcony potencjałowi inwestycyjnemu polskich miast pod kątem lokalizacji firm sektora nowoczesnych usług dla biznesu opublikował Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL (ang. Association of Business Services Leaders), skupiający ponad 200 światowych firm, zatrudniających w Polsce ok. 330 tys. Należy do nich prawie 1,5 tys. centrów usług w ponad 50 miastach.

Twórcy raportu zestawili dwa spojrzenia, służące ocenie poszczególnych lokalizacji centrów usług biznesowych. Tzw. ranking subiektywny opracowano na podstawie wyników ubiegłorocznego badania ABSL w oparciu o odpowiedzi kadry zarządzającej centrów usług biznesowych w Polsce. W rankingu obiektywnym, oceniając te same kryteria, brano pod uwagę jedynie dane statystyczne.

W ujęciu subiektywnym zbadano siedem miast: Warszawę, Wrocław, Kraków, Trójmiasto, Łódź, Poznań oraz Katowice i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Zwycięstwo przypadło Trójmiastu, a na kolejnych miejscach znalazły się Poznań i Wrocław.

Wśród ocenianych kategorii były m.in.: dostępność drogowa, kolejowa i lotnicza, wielkość tzw. puli talentów, koszty pracy, dostępność nowoczesnej powierzchni biurowej, jej jakość i cena najmu, ogólna ocena jakości życia, jakość uniwersytetów, współpraca między ośrodkami i lokalnymi uczelniami, a także kooperacja z lokalnymi agencjami wsparcia inwestorów czy agencjami rozwoju.

Ranking obiektywny bazuje na analizie statystycznej. Oceniano te same kategorie co w rankingu subiektywnym, a dodatkowo od kilku do kilkunastu cech danej kategorii, aby prawidłowo ocenić pozycję danego ośrodka w stosunku do konkurentów. Tak skonstruowany ranking objął 15 ośrodków miejskich - poza miastami ocenianymi w rankingu subiektywnym, analizowano też: Lublin, Rzeszów, Bydgoszcz, Szczecin, Białystok, Kielce, Radom i Tarnów. Zwyciężyły: Warszawa, Kraków oraz Katowice i GZM.

„Dokładna analiza obu rankingów niesie cenną wiedzę dla władz lokalnych, wskazując na rozbieżność percepcji oraz stanu faktycznego. Tym samym może być wskazówką dla działań informacyjno-promocyjnych. Rozbieżności mogą być też przesłanką występowania głębiej zakorzenionych problemów, wymagających podjęcia działań zaradczych czy wyprzedzających”

– skomentował wiceprezes ABSL Wojciech Popławski.

Sektor usług nowoczesnych w Polsce tworzy ponad 1,5 tys. centrów obsługi procesów biznesowych (BPO), usług wspólnych (SSC/GBS), IT oraz centrów badawczo-rozwojowych (R&D). Z danych PAIH wynika, że w 2020 r. podjęto decyzję o lokalizacji w Polsce 58 nowych inwestycji, z czego 44 dotyczyło usług dla biznesu. Ze względu na międzynarodowy charakter takich usług , 71 proc. podmiotów należy do firm zagranicznych - wiele centrów usług biznesowych świadczy je na rzecz klientów z całego świata, a tym samym branża jest istotnym eksporterem.

Specjaliści wskazują, iż czynnikami przemawiającym za lokalizacją centrów w Polsce są m.in.: korzystna lokalizacja, dogodna strefa czasowa pozwalająca obsługiwać inne regiony oraz potencjał, m.in. pod względem rynku pracy i ilości wykształconych pracowników w stosunku do innych gospodarek regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

„Polska jest beneficjentem trendu związanego z nearshoringiem, czyli przenoszeniem procesów biznesowych bliżej produkcji lub centrów decyzyjnych. Dodatkowo tendencja do skracania łańcuchów dostaw w światowej gospodarce może spowodować, że centra w Polsce przejmą zlecenia płynące do tej pory do Azji”

– ocenił wiceprezes Związku.