23 stycznia odbyło się spotkanie Rady ds. Apostolstwa Świeckich KEP, gdzie jednym z poruszonych tematów była kwestia roli kobiet w Kościele katolickim. Dyskusję rozpoczął wykład Zuzanny Flisowskiej-Caridi, pracującej w międzynarodowej organizacji „Voices of Faith”, czynnej obserwatorki procesu tzw. drogi synodalnej w Niemczech.

Zwróciła ona uwagę, że „temat roli kobiety w Kościele będzie w najbliższych latach jednym z ważniejszych” oraz wskazała przestrzenie, „w których, we wspólnocie Kościoła, można by kobiecie przyznać większe i ważniejsze miejsce, bez zmiany obowiązującej doktryny”.

Jak informuje w swoim komunikacie Rada ds. Apostolstwa Świeckich, „byłaby to odpowiedź na apel papieża Franciszka, który w Evangelii gaudium pisze, że >>potrzeba jeszcze poszerzyć przestrzenie dla bardziej znaczącej obecności kobiet w Kościele<<”.

W ostatnich tygodniach papież Franciszek w motu proprio „Spiritus Domini” zdecydował o zmianie kanonu Kodeksu Prawa Kanonicznego, dopuszczając kobiety do posługi lektoratu i akolitatu, co stało się niejako w wielu przypadkach potwierdzeniem stanu faktycznego.

Rola kobiet w Kościele jest także istotnym elementem przywołanej już niemieckiej drogi synodalnej, która ma stanowić odpowiedź duchownych na realia współczesności. Kwestia drogi synodalnej budzi kontrowersje zarówno wśród niemieckiego episkopatu, jak i na linii Niemcy-Watykan. Zwolennikiem szerszego włączenia kobiet w pracę Kościoła był poprzedni przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, kard. Reinhard Marx, który nie wykluczał nawet możliwości kapłaństwa kobiet.

O tym, że sprawa wciąż jest przedmiotem dyskusji, mówi też obecny przewodniczący niemieckich biskupów, Georg Baetzing.

- Są w teologii bardzo dobrze opracowane argumenty, które przemawiają za tym, by otworzyć dla kobiet posługę sakramentalną - mówił w grudniu 2020 na łamach "Herder Korrespondenz". 

Sprawa diakonatu kobiet była przez media umieszczana wysoko na agendzie odbywającego się w końcówce roku 2019 Synodu Amazońskiego, jednak nie podjęto wówczas w tej sprawie żadnych wiążących decyzji. Wskazano jednocześnie na potrzebę dalszego dyskutowania tej kwestii.

Rada ds. Apostolstwa Świeckich polskiego Episkopatu przyznała, bo sobotnim spotkaniu, że temat roli kobiet w Kościele jest „ciekawy i aktualny” i pojawi się także na kolejnych posiedzeniach. 

"W trakcie debaty zwrócono uwagę na fundamentalne znaczenie Maryi w kształtowaniu duchowości kobiety, a także na przykłady kobiet, które wywarły wielki wpływ na historię Kościoła i świata i które mogą być wzorem dla współczesnych kobiet" - czytamy w komunikacie na stronach KEP.