Węglowe spółki dobrze sobie radzą

Lider Sierpnia ’80 Bogusław Ziętek alarmuje, że w Polskiej Grupie Górniczej zabraknie pieniędzy na wypłatę lutowej czternastki oraz marcowego wynagrodzenia. Pojawiają się też inne głosy o dramatycznej sytuacji spółek węglowych. Tymczasem Bogdanka i JSW radzą sobie coraz lepiej, a PGG dementuje alarmistyczne opinie.

Pixabay

W związku z wypowiedzią Ziętka dla portalu Wnp.pl Polska Grupa Górnicza wydała oświadczenie. „Spółka na bieżąco reguluje wszystkie zobowiązania wobec pracowników. Zarząd PGG SA podejmuje szereg działań w celu zrównoważenia płynnościowej sytuacji wynikającej ze znacznego zmniejszenia odbiorów węgla przez kluczowych klientów oraz skutków panującej pandemii. Spółka zamierza kontynuować terminowe wypłacanie świadczeń wobec pracowników, wliczając w to nagrodę roczną, tzw. 14, pensję” – wyjaśniła PGG. 

Dobre wieści dla górników ma też Lubelski Węgiel Bogdanka. Spółka właśnie zawarła z Eneą Elektrownią Połaniec aneks do umowy sprzedaży węgla energetycznego, przedłużający termin jej obowiązywania do 31 grudnia 2024 r. i zwiększający jej wartość – w latach 2021–2024 wyniesie ona aż 1 mld 550 mln zł netto. 

– Bogdanka na koniec 2019 r. miała 20,8 proc. udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 26,8 proc. w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej – informuje Marcin Kujawiak, główny specjalista ds. komunikacji korporacyjnej spółki. Od października 2015 r. Bogdanka należy do grupy kapitałowej Enea. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,16 mld zł w 2019 r. 

Co do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, to z danych Ministerstwa Aktywów Państwowych wynika, że do tej pory spółka wywiązywała się ze swoich zobowiązań płatniczych.

Utworzony w 2018 r. w JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zasilony do kwoty ok. 1,8 mld zł oraz otrzymane pożyczki płynnościowa i preferencyjna z PFR pozwoliły na utrzymanie płynności finansowej JSW. 

Sytuacja spółki jest stabilna dzięki dobrym cenom węgla koksowego. Z danych finansowych JSW wynika, że zatrudnienie nie tylko nie spadło w wyniku kryzysu, ale wręcz wzrosło na koniec września 2020 r. o 1,7 proc., licząc rok do roku. Związki wspierają działania zarządu JSW. Zgodziły się, by w związku z pandemią przesunąć rozmowy o podwyżkach w JSW – przypomnijmy, że rok temu proponowały wzrost płac o 6 proc. Średnia płaca brutto w JSW jest wysoka – w 2019 r. przekraczała 10 tys. zł, a w ub.r. wydatki na płace wzrosły o 0,2 proc.

 

 


Źródło: Gazeta Polska Codziennie

#Gazeta Polska Codziennie

Mariusz Andrzej Urbanke
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo