Nie jest jasne, w ramach jakiej sprawy karnej zadecydowano o rewizji

- dodał Żdanow.

W mieszkaniu jest Oleg Nawalny, brat opozycjonisty.