Sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazeta Prawnej" zrealizowano 22 stycznia na ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych, wspomaganych komputerowo.

Pytanie brzmiało, "co powinno być otwierane/rozmrażane w pierwszej kolejności, gdy rząd będzie znosił obostrzenia".

  • 30,3 proc. oceniło, że rząd powinien najpierw zdecydować o powrocie do szkół dzieci z klas IV – VIII.
  • 26,1 proc. badanych sądzi, że "otwierane i rozmrażane" w pierwszej kolejności powinny być restauracje i bary.
  • 13,1 proc. respondentów oceniło, że młodzież powinna wrócić do szkół średnich.
  • 7,6 proc. ankietowanych wskazało, że otwierane powinny być hotele
  •  6,1 proc. - galerie handlowe,
  • zaś 4,9 proc., że siłownie i kluby fitness.

Na pytanie "czy popierasz przedsiębiorców, którzy otwierają swoje biznesy wbrew obowiązującym obostrzeniom", 28,3 proc. badanych odparło, że zdecydowanie tak, zaś 18,3 proc. iż raczej tak. 28,7 proc. ankietowanych stwierdziło z kolei, że raczej nie, zaś 11,7 proc. - zdecydowanie nie. Zdania nie ma na ten temat 13 proc.

Jeśli chodzi o szkolnictwo, od zakończenia ferii do szkół uczęszcza około 99 procent uczniów klas 1-3, starsi mają zorganizowaną naukę zdalną. W już "odmrożonej" nauce klas 1-3 istnieje możliwość nauki zdalnej, stacjonarnej lub mieszanej, w zależności od stanu epidemicznego w danej szkole.