Pandemia zwiększyła chęć dzielenia się danymi osobowymi

Wg. 43 proc. badanych pandemia zwiększyła ich świadomość dot. prywatności danych osobowych, a zdaniem połowy respondentów zwiększyła ich skłonność do udostępniania danych, zwłaszcza jeśli służy to postępowi lub dobru społecznemu - wynika z raportu EY.

zdjęcie ilustracyjne
Gerd Altmann, pixabay

Autorzy badania EY „Global Consumer Privacy Survey 2020” pytali ankietowanych m.in. co zwiększa ich świadomość dotyczącą sposobów wykorzystywania danych osobowych przez firmy. 43 proc. wskazało, że czynnikiem takim była pandemia COVID-19 i np. powstałe w jej wyniku aplikacje pozwalające śledzić kontakty społeczne. Był to równie ważny czynnik, jak informacje o dużych wyciekach danych - na co również wskazało 43 proc. badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się „transparentność po stronie firm” - 33 proc., ruchy społeczne - 26 proc. oraz zmiany regulacyjne - 25 proc.

W ocenie autorów raportu, że pandemia zwiększyła również chęć do dzielenia się danymi. Dokładnie połowa (50 proc.) ankietowanych przez EY konsumentów zadeklarowała, że rozprzestrzenianie się COVID-19 zwiększyło skłonność do udostępniania swoich danych osobowych, zwłaszcza jeśli mogą one przyczynić do postępu prac badawczych albo służyć dobru społecznemu.

Zdaniem Justyny Wilczyńskiej-Baraniak wskutek pandemii także Polacy zaczęli bardziej interesować się kwestią ochrony danych, głównie za aplikacji, pomagających monitorować kontakty między ludźmi, by wychwytywać potencjalne kanały potencjalnej transmisji wirusa. 

Co jednak odróżnia nas na tle wyników globalnych to mniejsza chęć dzielenia się informacjami o sobie. Z badań przeprowadzonych przez EY Polska latem wynikało, że tylko około jedna trzecia Polaków byłaby skłonna do udostępnienia swoich danych osobowych, by wesprzeć procesy pozwalające na monitorowanie rozprzestrzeniania się pandemii i śledzenia ognisk zakażeń.
- wskazała Wilczyńska-Baraniak, cytowana w komunikacie z badań.

Jak pokazują badania EY, świadomość dotycząca ochrony i prywatności danych osobowych jest różna w zależności od grupy wiekowej. W ostatnich miesiącach jedynie 45 proc. wszystkich ankietowanych poświęciło czas, by dowiedzieć się, w jaki sposób firmy wykorzystują ich dane osobowe i najczęściej byli to przedstawiciele Millennialsów (osoby w wieku 24-39 lat) lub przedstawiciele Pokolenia Z (w wieku 18-23 lata). To oni również znacznie chętniej niż przedstawiciele starszych grup wiekowych decydowali się na przekazanie danych i informacji dotyczących swojego zdrowia, by wspomóc walkę z pandemią i działać tym samym dla dobra społecznego.

Z badania EY wynika także, że altruistyczne udostępnianie danych jest najbardziej powszechne wśród młodszych konsumentów: 26 proc. Millennialsów i 22 proc. przedstawicieli Pokolenia Z twierdzi, że poprawa jakości życia nieznanej osoby jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o udostępnieniu swoich danych. Dla porównania, na taki krok decyduje się tylko 19 proc. przedstawicieli Pokolenia X (respondenci w wieku 40-55 lat) i 14 proc. z pokolenia Baby Boomers (respondenci w wieku 56-75 lat).

Podobnie, 50 proc. Millennialsów i 42 proc. przedstawicieli Pokolenia Z nie miała problemu z przekazaniem dużej firmie technologicznej informacji pokazujących, czego poszukują w sieci, w zamian za bardziej spersonalizowane wyniki wyszukiwania i doświadczenia online. Gotowość taką deklarowało z kolei zaledwie 23 proc. z biorących udział w badaniu przedstawicieli pokolenia Baby Boomers. Według EY młodsi konsumenci są również bardziej wymagający, jeśli chodzi o ochronę danych. W ostatnich miesiącach 38 proc. Millennialsów i 31 proc. przedstawicieli Pokolenia Z zwracało się do organizacji z prośbą o sprawdzenie, jakie dane osobowe posiada i/lub poprosiło o ich usunięcie. Taki krok wykonało zaledwie 9 proc. przedstawicieli pokolenia Baby Boomers.

Jak wynika z badania EY, wśród czynników, które sprawiają, że konsumenci chętniej dzielą się swoimi danymi osobowymi najważniejszy to bezpieczne zbieranie i przechowywanie danych przez firmy, którym zostaną one udostępnione. Ten aspekt jest istotny dla 63 proc. badanych. Kolejne to kontrola nad udostępnianymi danymi przekazywanymi przez firmy (to czynnik ważny dla 57 proc. ankietowanych) oraz zaufanie do organizacji, na które wskazuje nieco ponad połowa badanych (51 proc.). Dla jednej czwartej badanych istotne jest, by za udostępnione dane otrzymać dodatkowe korzyści, jeden na pięciu użytkowników ceni sobie spersonalizowanie towarów i usług na podstawie udostępnionych informacji o sobie.

Dane zawarte w „Global Consumer Privacy Survey 2020” są oparte na globalnej ankiecie przeprowadzonej w lipcu i sierpniu 2020 r. wśród 1901 konsumentów (w wieku 18-75 lat) w regionie Azji i Pacyfiku, Europie i na Bliskim Wschodzie, w Indiach i Afryce (EMEIA) oraz obu Amerykach.

 

 Źródło: pap, niezależna.pl

#dane osobowe #ludzie dzielą się danymi osobowymi

ms
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo