Blinken opowiada się za bliskimi relacjami transatlantyckimi oraz podkreśla znaczenie multilateralizmu i wartości w polityce zagranicznej.

W trakcie przesłuchania przed Senatem 19 stycznia ocenił, że spośród wszystkich państw świata największe wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych stanowią Chiny.

„Za” objęciem przez Blinkena stanowiska szefa resortu dyplomacji głosowało 78 senatorów. „Przeciwko” było 22.