Na rewersie nowych monet: złotej i srebrnej znajduje się przeniesione z medalu popiersie króla (według obrazu pędzla Marcella Bacciarellego) profilem w lewo.

Na awersie umieszczono tekst z rewersu medalu:

"Drugi syn Zygmunta III z Konstancji Austriaczki, przez 20 lat walcząc dzielnie ze zmiennym szczęściem, po wojnach z Kozakami, Tatarami, Szwedami, Moskwą, Węgrami i – o zgrozo – z Polakami, zniechęcony nieszczęściami złożył koronę królewską. Umarł bezdzietny w Nevers we Francji roku pańskiego 1672, mając lat 61, dnia 16 grudnia".

Jak wynika z informacji prasowej, złota moneta o nominale 500 zł została wyemitowana w nakładzie do 600 sztuk. Kosztuje 18 tys. zł brutto. Natomiast nakład srebrnej 50 złotówki wynosi do 5 tys. sztuk, a cena – 750 zł brutto.

Monety przedstawiające Jana Kazimierza Wazę są osiemnastym tematem w serii "Skarby Stanisława Augusta" emitowanej od 2013 r. "Kolekcja jest odwzorowaniem słynnej osiemnastowiecznej serii medalierskiej z wizerunkami królów Polski, wykonanej na zlecenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego" - czytamy. Seria kolekcjonerska NBP ma obejmować 24 wizerunki monarchów – 23 z oryginalnej serii medalierskiej oraz dodatkowo portret Stanisława Augusta.

Jak przypomniana cytowana w informacji Marta Męclewska, Jan Kazimierz Waza urodził się w 1609 r. w Krakowie. Od młodości wdrożony do sztuki wojennej, jako król zmagał się z powstaniem Chmielnickiego, potem z Rosją. Zmarł w 1672 r. i został pochowany w katedrze wawelskiej. Jego serce złożono w kościele Saint-Germain-des-Pres w Paryżu.

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.