W orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu papież Benedykt XVI zapowiedział, że w najbliższym czasie Kościół będzie koncentrował się na sieciach społecznościowych, upatrując w nich „port prawdy i wiary” oraz nowe miejsca ewangelizacji.

Papież zapewnił, że Kościół rozumie, iż musi być obecny w świecie cyfrowym. W orędziu przygotowywanym tradycyjnie w związku z uroczystością patrona dziennikarzy świętego Franciszka Salezego, Benedykt XVI napisał, że właśnie w ramach sieci społecznościowych mogą powstawać nowe formy wspólnoty oraz otwartej przestrzeni publicznej.

Papież położył nacisk na to, że jeśli sieci staną się „rzeczywiście powszechne” wspomagać je będą wierzący, którzy pragną dzielić się orędziem Jezusa i wartościami godności ludzkiej.

- Wierzący dostrzegają bowiem coraz bardziej, że jeśli Dobrej Nowiny nie będzie można poznać także w świecie cyfrowym, to może być ona nieobecna w doświadczeniu wielu osób, dla których ta przestrzeń egzystencjalna jest ważna. (...) Wiele osób odkrywa właśnie dzięki kontaktowi, który początkowo miał miejsce online, znaczenie kontaktu bezpośredniego, doświadczenia wspólnoty, a nawet pielgrzymki – zapewnił Benedykt XVI.