O sprawie informuje portal gorlice24.pl. W skrzynkach pocztowych domów, w których mieszkają młode osoby mające w tym roku przystąpić do bierzmowania, pojawić miały się oświadczenia sygnowane przez proboszcza parafii w Ropicy Polskiej.

Kandydat do bierzmowania ma oświadczyć "wobec Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie", że nie popiera tzw. "strajku kobiet" oraz "postulatów i żądań sprzecznych z treścią i zasadami naszej katolickiej wiary". Takim miałyby być m.in. udostępniane w mediach społecznościowych treści oraz zdjęcia.

Usunąłem (usunęłam) już ze swego konta powyższe treści, bądź uczynię to w dniu [tu data]. Proszę Pana Boga o przebaczenie moich nierozsądnych zachowań i postanawiam przy pomocy Ducha Świętego, być dzielnym świadkiem i apostołem Chrystusa, Pana Mojego"

- czytamy w oświadczeniu, którego treść publikuje portal gorlice24.pl.

Jak czytamy na stronach portalu, z redakcją "skontaktowali się oburzeni rodzice dzieci, które w tym roku mają przystąpić do sakramentu bierzmowania".

Strajki, o których mowa w oświadczeniu wybuchły w związku z ogłoszeniem przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z ustawą zasadnicza tzw. aborcyjnej przesłanki eugenicznej. 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, z aprobatą i "wielkim uznaniem" przyjął decyzję TK.

"Życie każdego człowieka przedstawia przed Bogiem taką samą wartość i powinno być w takim samym stopniu chronione przez państwo" - czytamy w wydanym 22 X 2020 oświadczeniu. 

Dyskusja wśród internautów

W sieci zdania wobec dokumentu, jaki do podpisu kandydatom do bierzmowania miał przedłożyć proboszcz z Ropicy Polskiej, są podzielone. W kontrze krytyce pojawiają się zdania, że nie ma w tym oświadczeniu nic nadzwyczajnego. 

Część internautów wyraża opinię, że nie ma przymusu przystępowania do sakramentu bierzmowania.

Co na to katechizm?

Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1319 tak opisuje, kim powinien być kandydat do bierzmowania:

 Kandydat do bierzmowania, który osiągnął wiek używania rozumu, powinien złożyć wyznanie wiary, być w stanie łaski i mieć intencję przyjęcia tego sakramentu. Powinien też być przygotowany do podjęcia zadania ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła oraz w sprawach doczesnych.

Wcześniej, w punkcie 1285 KKK, odwołując się do konstytucji "Lumen gentium", wskazuje, że "przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".