Poprawa szans rozwojowych i przyspieszenie rozwoju Bieszczad, wspierane z poziomu krajowego, to główne cele Programu dla Bieszczad. W gronie osób z instytucji zaangażowanych w jego realizację, odbyło się Forum dla Bieszczad. Gospodarzami spotkania podsumowującego efekty działania Programu była wiceminister finansów, funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Ponad dwa lata temu ówczesne Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło realizację Programu dla Bieszczad.

Wiceminister finansów, funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak przypomniała, że w programie zawarto dwie główne osie wsparcia: poprawę warunków życia mieszkańców oraz wykorzystanie szans rozwojowych. - W pierwszej z nich chodzi głównie o poprawę dostępności transportowej oraz polepszeniu dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, dobrej jakości edukacji oraz miejsc rekreacji i sportu. Z drugiej strony trzeba chronić zasoby przyrodnicze i równocześnie umiejętnie wykorzystywać lokalny potencjał, przez rozwój przedsiębiorczości i turystyki - wymieniała wiceminister.

Cieszy nas dobre tempo prac projektowych i budowlanych na trasie Via Carpatii w obszarze woj. podkarpackiego - kluczowej inwestycji drogowej we wschodniej Polsce. Dzięki wsparciu funduszy unijnych powstała obwodnica Sanoka

wskazała wiceminister.

Jako sukces działania programu, Jarosińska-Jedynak wymieniła również postęp w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, realizację projektów Bieszczadzkiego Parku Narodowego, czy rozbudowę tras rowerowych na terenie Bieszczad.Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl