Safija Małaszewicz została skazana na dwa lata, a Cichon Klukocz na rok i sześć miesięcy kolonii karnej. Obojgu zarzucano poważne naruszenie porządku publicznego i niepodporządkowanie się poleceniom milicjantów. Safiję oskarżono również o obrażanie prezydenta.

Oboje uczestniczyli w akcji protestacyjnej w stolicy Białorusi 6 września 2020 r., podczas której sprejami malowali napisy na tarczach. Safija pochodzi z Mińska, a Cichon z Brześcia.

Od ubiegłorocznych wyborów prezydenckich 9 sierpnia na Białorusi dochodzi do protestów przeciwko sfałszowaniu ich wyników. Władze przy pomocy struktur siłowych odpowiedziały na nie bezprecedensowymi represjami, zaś swoich krytyków przedstawiają jako instrument zachodniego spisku.