Kardynał Joseph Ratzinger został wybrany na konklawe 19 kwietnia 2005 roku, czyli 17 dni po śmierci św. Jana Pawła II.

Pontyfikat Benedykta XVI zakończył się w sposób bezprecedensowy w kilkusetletnich dziejach Kościoła. 11 lutego 2013 roku podczas konsystorza papież zapowiedział ustąpienie z urzędu. Nastąpiło to formalnie podczas uroczystej ceremonii w ostatnim dniu lutego o godzinie 20.00, gdy Benedykt XVI opuścił Watykan i odleciał helikopterem do podrzymskiej rezydencji w Castel Gandolfo. Od tej chwili zaczął przysługiwać mu tytuł emerytowanego papieża.

Po jego abdykacji zaczął się wakat w Stolicy Apostolskiej. Trwał do wieczora 13 marca 2013 roku, to jest do wyboru na konklawe kardynała Jorge Bergoglio z Argentyny, który przyjął imię Franciszek.

W piątek wieczorem miną 2872 dni jego pontyfikatu.