Kolarski poinformował PAP, że w piątek prezydent Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych płk Lidii Lwow-Eberle, sanitariuszki AK, "Panny Wyklętej", narzeczonej majora Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki". Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 13 w Domu Przedpogrzebowym na Powązkach Wojskowych. W trakcie ceremonii prezydent przekaże rodzinie odznaczenie państwowe nadane Lwow-Eberle. Planowane jest wystąpienie prezydenta.

Po odmówieniu modlitwy przez duchownych z Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, kondukt żałobny przejdzie do kwatery Armii Krajowej, gdzie zostanie złożona urna z prochami kombatantki. Uroczystość z udziałem asysty wojskowej zakończy salwa honorowa oraz ceremonia złożenia wieńców.

Następnie prezydent Andrzej Duda złoży kwiaty na grobie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz w kwaterze powstańców styczniowych. Piątkowa iluminacja na Pałacu Prezydenckim upamiętni Baczyńskiego w 100. rocznicę jego urodzin.


Pułkownik Lidia Lwow-Eberle ps. "Ewa", "Lala" urodziła się 14 listopada 1920 roku w Plosie w Rosji. W październiku 1938 roku podjęła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W sierpniu 1943 roku wstąpiła w Wileńskim Okręgu Armii Krajowej do Oddziału Partyzanckiego "Kmicica". W tym samym miesiącu, po rozbiciu oddziału przez sowiecką brygadę partyzancką, dołączyła do dowodzonej przez rtm. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszkę" 5. Wileńskiej Brygady AK. Uczestniczyła jako sanitariuszka oraz łączniczka w walkach prowadzonych przeciwko Niemcom i partyzantce sowieckiej, m.in. w styczniu 1944 roku pod Worzianami oraz w następnym miesiącu pod Radziuszami. W sierpniu 1944 roku przeszła wraz z Brygadą na teren Białostockiego Okręgu AK. W kwietniu 1945 roku walczyła przeciwko oddziałom NKWD, grupom operacyjnym Urzędu Bezpieczeństwa oraz KBW.

W sierpniu 1945 roku awansowana na podporucznika. Od listopada 1945 roku służyła na Pomorzu, Warmii i Mazurach w ramach eksterytorialnego Okręgu Wileńskiego AK. W sierpniu 1946 roku wraz z mjr. Szendzielarzem dołączyła na Białostocczyźnie do 6. Wileńskiej Brygady AK. W czerwcu 1948 roku aresztowana przez UB. Następnie skazana na dożywocie, więziona była w Fordonie oraz Inowrocławiu. W styczniu 1957 roku zwolniona z odbywania kary.

Uhonorowana Krzyżem Walecznych, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem "Pro Bono Poloniae" oraz innymi odznaczeniami.