Namiętności są naturalnym zjawiskiem, ale mogą stać się źródłem cierpienia, gdy wymykają  się spod naszej kontroli i same przejmują kontrolę nad naszym życiem. To co leży w naszej naturze, to zdolność do trzymania na wodzy popędów i kształtowanie ich.

Ważne by przedmiot naszych pragnień nie lokować w przedmiotach, bogactwie lub zaszczytach. Powinno się skupić na tym, na co mamy realny wpływ  np. na własnym zachowaniu, charakterze czy życiowej mądrości.
"Natura dała nam jeden język, a dwoje uszu po to, żebyśmy słuchali dwa razy więcej, niż mówimy". Zenon z Kition

Ważne jest stałe zdobywanie wiedzy oraz pogłębianie swoich życiowych doświadczeń, prowadzi to do większej satysfakcji, samorealizacji, doskonalenia siebie. Każde doświadczenie jest cenną lekcją. Można z porażek wyciągać wnioski i nie traktować ich w kategorii katastrofy, ale nauki na przyszłość.

Stoickie sentencje:

  • Nie czyń nieprawości i nie mów nieprawdy, nie narzekaj na siebie, swoje życie ani innych, nie oceniaj siebie lub innych.
  • Wybierz sobie mistrza, przyjaciela, powiernika. Zadawaj sobie pytanie: Co zrobiłby ktoś inny na twoim miejscu?
  • Nie przywiązuj się do komfortu, wygody, zaszczytów. Praktykuj pokorę, prostotę, wewnętrzną wolność.
  • Bierz pod uwagę różne scenariusze zdarzeń i bądź przygotowany na spokojne przyjmowane nawet traumatycznych zdarzeń.
  • Od samego rana kiedy wstajesz bądź wdzięczny za dobro, które otrzymałeś, które Cię otacza, za umiejętności, których się nauczyłeś.
  • Czytaj książki, oglądaj filmy, słuchaj konferencji, muzyki z intencją, by stawać się lepszym, wrażliwszym, dojrzalszym.