Ratusz przypomniał, że na szczepienia można zapisać się telefonicznie pod numerem całodobowej i bezpłatnej infolinii – 989 (dla dzwoniących z zagranicy i operatorów nie obsługujących numerów specjalnych: +48 22 62 62 989). Na szczepienie można zapisać się również samodzielnie lub może to zrobić ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL.

Podczas rejestracji należy wybrać dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Jeśli nie będzie możliwości zapisania na wskazany termin, to system zarezerwuje najbliższy możliwy. Numer telefonu komórkowego nie jest wymagany podczas zapisu na szczepienie, ale jeśli go podamy, to otrzymamy SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

Na szczepienie można też zapisać się elektronicznie na stronie gov.pl. Aby skorzystać z tego sposobu rejestracji, trzeba posiadać profil zaufany. Wsparcie w założeniu konta na portalu e-pacjent można uzyskać m.in. na infolinii NFZ pod numerem telefonu 989. Specjalne wsparcie dla seniorów, którzy chcą założyć konto e-pacjent oferuje też CAM Nowolipie – trzy razy w tygodniu prowadzone są telefoniczne konsultacje z wolontariuszem, który krok po kroku tłumaczy, jak uruchomić profil zaufany.

Jak zaznaczył ratusz w Warszawie będzie funkcjonowało blisko 260 punktów szczepień, z czego 43 zostaną uruchomione w miejskich placówkach. Aktualna lista punktów szczepień z dokładnymi danymi teleadresowymi jest dostępna na stronie: gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/ lub mownfz.maps.arcgis.com/apps/webappviewer.

Władze stolicy przekazały też, że zostało przygotowane specjalne wsparcie dla powstańców warszawskich podczas szczepień przeciwko COVID-19. Każdy powstaniec otrzyma specjalną opiekę - pomoc wolontariusza i bezpłatny transport do miejskiego punktu szczepień. Natomiast do osób, które nie będą mogły samodzielnie udać się do wskazanej placówki, przyjedzie zespół medyczny, który wykona szczepienie w domu. Uruchomiony został też specjalny nr tel: 726-290-189, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące pomocy przygotowanej przez miasto.

Na transport mogą też liczyć osoby niesamodzielne i z niepełnosprawnościami. Dotyczy to wszystkich, którzy posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N stopniu lub odpowiednio I grupie z wyżej wymienionymi schorzeniami.

Koordynacją przejazdu osób z niepełnosprawnościami do punktów szczepień zajmuje się Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa". Przed realizacją usługi transportu wymagane będzie złożenie oświadczenia u kierowcy o posiadanym aktualnym orzeczeniu o niepełnosprawności. Powyższe oświadczenie będzie podstawą do zrealizowania usługi. Kierowca transportu osobowego będzie weryfikował dane na podstawie okazanego dowodu osobistego i dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Od 25 stycznia taki transport można umawiać pod specjalnym nr tel: (22) 333-44-33 na hasło: "Wawa Taxi bez barier – szczepienia przeciwko Covid-19" z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

Z transportu mogą również skorzystać niesamodzielni seniorzy powyżej 70. roku życia, którzy mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w dotarciu do najbliższego punktu szczepień. W tej sprawie należy skontaktować się z dzielnicowym zespołem "Warszawa Wspiera". Jego pracownik zweryfikuje możliwości udzielenia pomocy w tym zakresie poprzez m.in współpracę z OPS i przekaże zlecenie np. straży pożarnej.

 

Osoby z niepełnosprawnościami i niesamodzielne tak jak warszawscy powstańcy mogą też skorzystać ze szczepień wykonywanych przez zespoły wyjazdowe. W punktach szczepień utworzonych w miejskich przychodniach, została przewidziana taka możliwość.

 

Aby umówić szczepienie przez zespół wyjazdowy, należy skontaktować się z całodobową bezpłatną infolinią pod numerem 989 lub bezpośrednio z wybranym punktem szczepień i koniecznie zaznaczyć, że jest się osobą niepełnosprawną lub niesamodzielną i chce się skorzystać z takiej opcji.