Większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie i planuje redukcję zatrudnienia - wynika z badania Głównego Urzędu Statystycznego.

Na najbliższe trzy miesiące prognozy popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej formułowane przez jednostki z większości badanych sekcji usługowych są pesymistyczne. 

Z badania GUS wynika, że jednostki sygnalizują podobny jak przed miesiącem wzrost bieżących i przyszłych cen towarów.

"Jednostki wszystkich badanych sekcji usługowych (poza podmiotami z sekcji informacja i komunikacja) planują w najbliższych trzech miesiącach dokonać redukcji zatrudnienia" - napisano w raporcie.

" Bieżące ceny usług nieznacznie rosną, ale w najbliższych miesiącach można się spodziewać ich spadku. Dyrektorzy firm przewidują redukcje zatrudnienia, większe niż planowali w grudniu" - napisano w komunikacie.

"Odnotowany jest większy niż w grudniu spadek bieżącego popytu i sprzedaży usług. Aktualna sytuacja finansowa nadal się pogarsza" - napisano w raporcie.

Podobnie jest w ogólnym klimacie koniunktury w handlu detalicznym, który oceniany jest gorzej niż przed miesiącem, a wskaźnik syntetyczny wyniósł minus 17 wobec minus 13 w grudniu 2012 r.

"Bieżąca i przyszła sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są bardziej negatywnie niż przed miesiącem" - napisano.

Dodano, że "przewidywany spadek zatrudnienia może utrzymać się na poziomie prognoz z grudnia".