Za krzywdzące praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na Profi Credit Polska karę ponad 4 mln zł - podał Urząd.

Pożyczkodawca pobierał opłaty przewyższające zaciągnięte kredyty konsumentów - dodano.
Jak wyjaśniono, Profi Credit Polska Spółka Akcyjna z Bielska-Białej udziela pożyczek gotówkowych od lutego 2015 roku. Firma realizuje również umowy jako następca prawny Profi Credit Poland Sp. z o.o. oraz Profi Credit Sp. z o.o. "Na tę firmę pożyczkową wpłynęło wiele skarg do UOKiK. Wątpliwości budziła m.in. pobierana przez spółkę bardzo wysoka opłata za ubezpieczenie" - poinformowano.

Cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny wskazał, że Profi Credit Polska wypłacała swoim klientom kolejne pożyczki bez ich akceptacji i bez oceny bieżącej zdolności do spłaty finansowania przez konsumentów.

Gdy konsument nie spłacał pożyczki i spółka rozwiązywała umowę, żądała wówczas wysokich opłat za ubezpieczenie oraz wynagrodzenia za okres już po rozwiązaniu umowy, a także pokrycia kosztów czynności windykacyjnych

podkreślił prezes.

Według Urzędu, firma pożyczkowa z Bielska-Białej nie udzielała konsumentom rzetelnych informacji o warunkach wypowiedzenia umowy i naliczała im dodatkowe opłaty za okres po jej rozwiązaniu. Dodano, że klienci byli również obciążani płatnościami za monity sms, połączenia telefoniczne czy inną korespondencję w maksymalnych wartościach umownych. "Tę praktykę firma stosowała do marca 2016 roku. Po tym czasie wprowadziła nowe wzorce umów i zaprzestała m.in. dokonywania kolejnych wypłat bez wiedzy konsumentów oraz bez wcześniejszej weryfikacji ich zdolności kredytowej" - zwrócono uwagę.

UOKiK dodał, że mimo zaniechania wcześniejszych praktyk, firma nie postępowała w pełni uczciwie względem konsumentów i dalej dopuszczała się kolejnych bezprawnych działań, polegających na żądaniu od konsumentów, których umowy rozwiązała z uwagi na nieterminową spłatę zadłużenia, pokrycia kosztów związanych z udzielonymi pożyczkami z tytułu wynagrodzenia za okres po rozwiązaniu umów.

Za bezprawne, sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszające obowiązki informacyjne działania nałożyłem na Profi Credit Polska karę ponad 4 mln zł oraz zobowiązałem ją do usunięcia skutków zakwestionowanych praktyk. Spółka zobowiązana została również do publikacji oświadczenia na swojej stronie internetowej, informującego o decyzji organu ochrony konsumentów

wskazał Chróstny.

Jak przypomniano, firmie przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl