Wojskowe Biuro Historyczne odtajnia dokumenty rzucające nowe światło na dzieje Polski - podkreślił w piątek w Warszawie szef MON Mariusz Błaszczak, podczas prezentacji przez WBH dokumentów wojskowych i politycznych, m.in. pierwszego Planu Operacyjnego LWP z 1964 r.

Jednym z takich dokumentów jest „protokół z posiedzenia Rady Wojskowej MON z udziałem Zwierzchnika Sił Zbrojnych PRL - gen. Armii Wojciecha Jaruzelskiego i ministra spraw wewnętrznych - gen. broni Czesława Kiszczaka”.

WBH - #OdtajniamyOdtajnione

„Co się złożyło na tę porażkę? Przyczyn należy upatrywać w wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest fakt nieumiejętności zdyskontowania wyników X Plenum, propagandowa indolencja, nieprecyzyjne prognozy Centrum Badania Opinii Społecznej, zbytnia pewność I sekretarzy KW PZPR i wreszcie - "niedoróbki" prawnicze przy opracowywaniu ordynacji wyborczej”

- czytamy w dokumencie sprzed ponad 30 lat.

Dalej na pytanie „czy tego nie można było przewidzieć?”, pada odpowiedź: „można było”. „Wskazywaliśmy zagrożenie, nadawaliśmy impulsy, aby ten stan zmienić" - dodano.

„Gdyby w minionym okresie aktyw partyjny poświęcił tylko dwadzieścia procent tego czasu i energii, na jaką potrafił się zdobyć w okresie przedwyborczym, to nie byłoby problemu wyniku wyborów”

- doszli do wniosku obecni na posiedzeniu Rady Wojskowej MON.

Okrągły Stół - „mniejsze zło”

Podczas spotkania oficjeli PZPR dyskutowano także o Okrągłym Stole. Padły takie słowa:

„Bez stanu wojennego nie byłoby również "okrągłego stołu", który traktowaliśmy jako mniejsze zło. "Okrągły stół" to głębsza refleksja, iż w przyszłości nie da się żyć tak jak dotychczas, albowiem doszliśmy do "ściany", której pokonać nie sposób”.Zachęcamy do zapoznania się z kompletem dokumentów. Zdjęcia poniżej: