W piśmie Prezes NRL podkreśla, że należy bezwzględnie umożliwić szczepienie chorych onkologicznie, w szczególności pacjentów z chorobami układu limfatycznego i krwiotwórczego, w ramach Etapu 0 Narodowego Programu Szczepień. Ich stan zdrowia oraz dynamika rozwoju choroby wymagają, aby mogli skorzystać ze szczepień przeciwko COVID-19 w najbliższym możliwym terminie.

Zdaniem Prezesa NRL, z podobnych względów należy umożliwić lekarzowi wnioskowanie o zaszczepienie leczonego pacjenta poza kolejnością, określoną w poszczególnych Etapach Programu, w sytuacjach, gdy znajduje to uzasadnienie stanem zdrowia pacjenta wynikającym dokumentacji medycznej.