Jak podało Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie w komunikacie przesłanym PAP, Komisja Konkursowa - złożona z przedstawicieli organizatora, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stowarzyszeń branżowych - "dokonała wyboru jednogłośnie", a Zarząd Województwa Mazowieckiego "przyjął informację o wyniku konkursu i zaakceptował kandydaturę".

Muzeum poinformowało, że powołany na pięcioletnią kadencję Robert Zydel "jest absolwentem Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego". "Przez wiele lat prowadził laboratoria i zajęcia związane z praktycznym zastosowaniem narzędzi etnograficznych w badaniach marketingowych. Był Consumer Insight Directorem w agencji kreatywnej Saatchi&Saatchi. W latach 2014–2019 zarządzał Biurem Marketingu Miasta w samorządzie warszawskim. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii" - napisano.

Nowo powołany dyrektor wyraził nadzieję, że razem z zespołem będzie mógł "pokazać w zajmujący sposób bogactwo obiektów i archiwaliów muzeum". "Chciałbym, aby adres Kredytowa 1 stał się rozpoznawalny dla mieszkańców i mieszkanek Mazowsza i Polski. Żywię nadzieję, że Muzeum stanie się przestrzenią twórczą dla osób związanych z etnografią i antropologią kulturową, ale także otwartym miejscem debaty" - podkreślił Zydel, cytowany w komunikacie.

Placówka przypomniała, że tym samym ze stanowiska ustępuje pełniący obowiązki dyrektora PME Tadeusz Zając. "Podczas jego kadencji muzeum otworzyło dziewięć wystaw, zorganizowało wiele wydarzeń i projektów w formule online, a także sfinalizowano unijną inwestycję o wartości ponad 10 mln zł., której zwieńczeniem było otwarcie nowej wystawy stałej prezentującej bogate zbiory afrykańskie i azjatyckie" - czytamy.

W komunikacie poinformowano także, że PME w Warszawie "posiada ponad 350 tysięcy muzealiów prezentujących dziedzictwo kulturowe z całego świata", a w 2021 r. na realizację "czekają kolejne działania – wystawy, badania oraz inwestycje, m.in. związane z digitalizacją"