Krajowa Spółka Cukrowa SA, największy producent cukru w Polsce, i jeden z największych w UE, podsumowała ostatnią kampanię cukrowniczą 2020/2021. Wzięło w niej udział blisko 14,7 tys. plantatorów. Surowiec dostarczono i przerobiono w siedmiu oddziałach KSC. Buraki cukrowe, które trafiły w tegorocznej kampanii do zakładów przetwórczych KSC pochodziły z plantacji o areale blisko 110 tys. ha. Średni plon wyniósł 56,9 t/ha, przy czym najwyższy uzyskano w Cukrowni Malbork w woj. pomorskim - 66,8 t/ha. Średnia zawartość cukru w burakach wyniosła 15,05%.

 Tegoroczne zbiory buraka cukrowego, ze względu na niekorzystne dla uprawy warunki pogodowe oraz szkodniki, które zaatakowały uprawy naszych plantatorów w czasie całego cyklu produkcyjnego, okazały się być niższe niż pierwotnie zakładaliśmy. Ostatecznie wyprodukowaliśmy 820 tys. t cukru z 6,2 mln t skupionych buraków. Doświadczenie i ciężka praca polskich plantatorów pozwoliły na przeprowadzenie kampanii pomimo wyjątkowo trudnych warunków atmosferycznych

mówi Krzysztof Kowa, prezes Krajowej Spółki Cukrowej. 

W 2020 r. warunki pogodowe były niekorzystne dla prawidłowego rozwoju buraka cukrowego przez niemal cały okres wegetacji. W ub.r. plantatorom buraka na całym obszarze kontraktacyjnym silnie dały się odczuć szkodniki: mszyce i pchełka burakowa (wiosną) oraz błyszczki, rolnice i piętnówki (latem i jesienią). W przypadku chorób najbardziej dotkliwe było porażenie roślin chwościkiem burakowym, które najwcześniej wystąpiło w południowo-wschodnim rejonie uprawy, ale z czasem objęło cały obszar kontraktacji KSC.

W lutym i marcu br. w cukrowniach w Kruszwicy, Nakle i Werbkowicach odbędzie się kampania sokowa, czyli przerób soku gęstego z buraków na cukier. Produkcja cukru z soku gęstego, wytworzonego wcześniej i przechowywanego w specjalnych zbiornikach pozwala na skrócenie czasu przerobu buraków w na ogół znacznie trudniejszych warunkach kampanii jesienno–zimowej oraz na zwiększenie możliwości przerobowych zakładów, a tym samym na lepsze wykorzystanie majątku, i poprawę efektywności procesów produkcyjnych.

KSC SA szacuje, że większość cukru wyprodukowanego w kampanii cukrowniczej 2020/2021 trafi na krajowy rynek, reszta zostanie skierowana na eksport, w tym drogą morską na rynki spoza UE, dzięki wybudowaniu przez KSC Terminalu Cukrowego w Gdańsku, który systematycznie zwiększa swoje moce przeładunkowe.Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl