W grudniu sprzedaliśmy obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 2.474 mln zł - poinformowało ministerstwo finansów.

Największą popularnością cieszyły się obligacje 3-miesięczne.Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1.350,2 mln zł (55% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie (28%) i 2-letnie (10%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (7%) oraz 3-letnie (0,3%).

W całym 2020 r. Skarb Państwa sprzedał obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 28,4 mld zł - to rekordowy wynik zainteresowania detaliczną ofertą obligacji skarbowych. 

Zakupy były tak obfite, że w ubiegłym roku o niemal dwie trzecie pokonany został dotychczasowy rekord sprzedaży z 2019 roku. Powody? Słabość bankowych lokat, inflacja i niechęć do ryzyka

komentuje Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy zdecydowany wzrost zainteresowania obligacjami oszczędnościowymi, a w 2020 r. biliśmy kolejne rekordy sprzedaży. Popyt na te instrumenty wyniósł w sumie 28,4 mld zł i był aż o 64% wyższy w porównaniu do rekordowego 2019 r. Nabywcy indywidualni na zakup obligacji detalicznych przeznaczyli średnio w miesiącu blisko 2,4 mld zł.

komentuje wiceminister finansów Sebastian Skuza. 

 W 2020 r. największy udział w sprzedaży odnotowaliśmy w przypadku obligacji 4-letnich. Na zakup tych instrumentów nabywcy przeznaczyli prawie 11,2 mld zł (40% udział w strukturze sprzedaży). W porównaniu z 2019 r. sprzedaliśmy ich o 82% więcej. Oprocentowanie obligacji 4-letnich, podobnie jak 10-letnich, powiązane jest ze wskaźnikiem inflacji powiększonym o dodatkową marżę. Kolejne pod względem popularności były obligacje 3-miesięczne. Są to obligacje o oprocentowaniu stałym, czyli zyskiem znanym z góry. Przeznaczone dla osób skłonnych angażować swój kapitał na bardzo krótki, 3-miesięczny okres. Na ich zakup klienci przeznaczyli ponad 10,5 mld zł (37% udział w strukturze sprzedaży). Na 3. miejscu z 14% udziałem w strukturze sprzedaży – uplasowały się instrumenty 2-letnie. Obligacje te, podobnie do 3-miesięcznych, mają stałą, z góry określoną stopę zwrotu. Obligacje są coraz popularniejsze wśród oszczędzających. Polacy coraz częściej wybierają obligacje skarbowe ze względu na ich niewątpliwe zalety, w tym przede wszystkim pełne bezpieczeństwo. Nasze instrumenty detaliczne cechuje również elastyczność w dostępie do oszczędności. Klienci mają możliwość wycofania ulokowanych pieniędzy - w części lub w całości, w dowolnym momencie. Skarbowe obligacje oszczędnościowe są nowoczesnym produktem, który bez wychodzenia z domu można zakupić on-line. W ub. roku inwestorzy indywidualni jeszcze chętniej niż w 2019 r. korzystali z tej formy sprzedaży

dodaje wiceminister.


Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl