"Należy podkreślić, że jedną z naczelnych zasad unijnej strategii szczepień jest unikanie równoległych negocjacji, gdyż podważyłoby to jej skuteczność. Jesteśmy przekonani, że wszystkie państwa członkowskie mają zamiar przestrzegać uzgodnień UE w sprawie szczepionek"

- dyplomatycznie odpowiada KE i dodaje, że Komisja opracowała i wdrożyła tę strategię, kierując się silnym mandatem politycznym udzielonym przez państwa członkowskie, w oparciu o zasadę, że wspólne działanie jest najwłaściwszym sposobem zapewnienia wystarczającej liczby szczepionek dla Unii Europejskiej.

Rząd Niemiec podpisał latem ub.r. dwie wstępne umowy z niemieckimi firmami biotechnologicznymi ws. zapewnienia 50 milionów dawek ich szczepionek przeciw Covid-19 – wynika z dokumentu resortu zdrowia i informacji ujawnionego przez anonimowego urzędnika.

Według jego informacji, dostawy do Niemiec w ramach obu umów miałyby się rozpocząć dopiero po tym, jak kraje UE zostaną zaopatrzone w ramach umów unijnych. Pomimo tego zobowiązania do opóźnienia dostaw wydaje się, że Niemcy naruszyły pakt zabraniający rządom oddzielnych rozmów z producentami szczepionek.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w ubiegły piątek, że umowy z firmami farmaceutycznymi na zakup szczepionek mają być negocjowane wspólnie przez wszystkie państwa unijne.

- Żadne państwo członkowskie nie może negocjować równolegle

- podkreśliła.