Dr Maciej Będziński jest księdzem diecezji radomskiej. Urodził się 29 stycznia 1981 r. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk abpa Zygmunta Zimowskiego 27 maja 2006 r. Jako wikariusz pracował przez osiem lat, a od 2014 r. pełnił posługę w dyrekcji krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce na stanowisku sekretarza krajowego Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła.

W 2014 r. w katedrze personalizmu chrześcijańskiego UKSW w Warszawie obronił pracę doktorską "Personalistyczny wymiar misjologii Jana Pawła II". Ukończył podyplomowe studia z kierownictwa duchowego na katedrze mistyki chrześcijańskiej UKSW oraz warsztaty dla rzeczników prasowych instytucji kościelnych organizowane przez UKSW.

Jest członkiem Stowarzyszenia Misjologów Polskich, Stowarzyszenia Naukowego Personalizm i zarządu Stowarzyszenia Żywy Różaniec, a także moderatorem Ruchu Światło-Życie diecezji radomskiej dla grupy studenckiej mieszkającej w Warszawie. Jako sekretarz krajowy PDRW i PDPA odwiedzał placówki misyjne w Zambii, Gabonie, Senegalu, Tanzanii, na Kubie, Filipinach i Madagaskarze.

Ks. Atłas: To był czas łaski

- To był czas łaski, który pozwolił doświadczyć, że Kościół to wspólnota, w której wiele można uczynić, jeśli się coś razem tworzy

 – powiedział odchodzący dyrektor ks. Atłas.

Podkreśli, że PDM są "wspaniałym darem Ducha Świętego dla Kościoła i fantastycznym narzędziem w rękach Ojca Świętego, by dzieło misyjne Kościoła mogło się realizować i rozwijać".

- Starałem się kontynuować działania podejmowane przez poprzedników, odpowiadając jednocześnie na znaki czasu – powiedział ks. Atłas.

Podziękowania od Episkopatu

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki podziękował ks. Atłasowi za "zaangażowanie w promowaniu i w rozpowszechnianiu duchowości i świadomości misyjnej w Kościele w Polsce" – poinformowało biuro prasowe KEP.

Zaznaczył, że wpisuje się w merytoryczną i pełną oddania pracę poprzedników, ale "zostawia swój charakterystyczny rys – pracowitość i pogodę ducha. Obok cnoty wiary to dwie niezbędne cechy każdego chrześcijanina, a zwłaszcza misjonarza: pracowitość i pogoda ducha" – napisał abp Gądecki.

Przypomniał, że Papieskie Dzieła Misyjne powstały, aby "uświadamiać, że nie ma ducha chrześcijaństwa bez ducha misyjności; aby służyć formacji misyjnej Ludu Wierzącego, i aby zapalać w nim pragnienie głoszenia Słowa po krańce ziemi".

Papieskie Dzieła Misyjne to instytucja podlegająca papieżowi i wspierająca misjonarzy oraz ich podopiecznych. Papieskie Dzieła Misyjne (PDM) – Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary (PDRW), Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła (PDPA), Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) i Papieska Unia Misyjna (PUM) powstały w XIX i w XX w. i mają za cel budzenie świadomości misyjnej wśród dorosłych, młodzieży, dzieci i duchowieństwa.