KRS odwołała dzisiaj w głosowaniu przewodniczącego Rady sędziego Leszka Mazura oraz sędziego Miterę ze stanowisk: członka prezydium i rzecznika prasowego. Wniosek w tej sprawie złożył sędzia Marek Jaskulski uzasadniając go "utratą zaufania".

- Co do odwołania przewodniczącego - ja mam wątpliwości, czy w ogóle można odwołać, bo przepisy na ten temat milczą, a nie domniemywa się kompetencji organu

 - zaznaczył sędzia Mitera. Jak ocenił KRS miała pełne prawo odwołać rzecznika prasowego, ale także ma wątpliwości, czy Rada miała prawo odwołać członka prezydium. - Widocznie ta Rada wszystko może - dodał.

Jak powiedział Polskiej Agencji Prasowej sędzia Mitera teraz będzie on szeregowym członkiem Rady i uczestniczył w jej "zwykłej pracy".

- Żałuję, bo ze światem dziennikarskim bardzo dobrze mi się współpracowało - dodał, odnosząc się do odwołania z funkcji rzecznika prasowego.